Het Integrated Product Support Platform (IPSP) bevordert kansen voor de deelnemers door het faciliteren van contacten, door overleg met defensie en industrie op het gebied van IPS, door vergroting van interoperabiliteit en door een gezamenlijke inspanning voor marktuitbreiding, marktvergroting, export en het nationaal en internationaal zichtbaar maken van deze technologische hoogwaardige bedrijven.

In veel gevallen geldt dat de (maritieme) logistieke keten dezelfde keuzes moeten maken, van eindgebruiker via systeem integrator tot leverancier en de OEM. Het is daarom erg belangrijk om NIDV bedrijven te ondersteunen bij het voldoen aan de bijbehorende IPS standaarden die de komende jaren worden gehanteerd.
Hildegard Hof, BDM Maritiem

Integrated Product Support (IPS) is een methodiek met als doel het garanderen van de vereiste beschikbaarheid van een systeem tegen de laagst mogelijke kosten. Het IPSP proces loopt parallel aan het productontwikkelingsproces en loopt door gedurende de gehele levenscyclus van een systeem.

 • planning van onderhoud, zowel periodiek/preventief als correctief
 • training van bedienend- en onderhoudspersoneel
 • planning van voorraad reservedelen en inkoop ervan

Introductie nieuwe standaarden bij Defensie en industrie

Vanwege de introductie van nieuwe (internationale) IPS-standaarden (S-serie specificaties) is daarbij het belang van een gestructureerde aanpak voor Defensie en industrie toegenomen. De ASD/AIA SX000i is de overkoepelende specificatie. Voor verschillende aandachtsgebieden zijn er specificaties ontwikkeld voor effectieve standaardisering. Dit is van toepassing voor de gehele (maritieme) logistieke keten, van eindgebruiker via systeemintegrator tot leverancier en de OEM.

Met de input van de hele branche is het beter mogelijk om tot een gemeenschappelijk gedragen benadering te komen. Het gaat hier dus om een specifiek Nederlandse aanpak waarbij initieel de focus zal liggen op (maritieme) bedrijven die zijn aangesloten bij de NIDV.

Pragmatische insteek bij gebruik S-specificaties

De primaire doelstelling van het NIDV Integrated Product Support (IPS) Platform is het bijeenbrengen van vraag en aanbod en het richting geven aan kennisontwikkeling en implementatie van relevante IPS standaarden. Het IPS Platform heeft de volgende taken:

 1. ontwikkelen van guidance documenten voor het toepassen van de S-seriespecificaties in het kader van IPS-activiteiten in het Nederlandse Defensiedomein.
 2. ondersteunen bij het positioneren van platformleden op de markt op het gebied van Integrated Product Support.
 3. optimaliseren van de onderlinge samenwerking en interoperabiliteit en het bevorderen van kansen op de (inter)nationale markt.
 4. verder ontwikkelen van de kennisbasis op het gebied van Performance Based Logistics (PBL) en Prestatiecontracten
MKB-bedrijven spelen een essentiële rol in de logistieke keten gedurende de gehele levensduur van defensiematerieel. Met name deze bedrijven hebben soms beperkte capaciteit om te kunnen voldoen aan de huidige IPS-eisen en -standaarden. In goede samenwerking met Defensie biedt het IPSP hen daarbij de helpende hand.
Pieter van Breugel, voorzitter IPS Platform

Een aantal IPS-werkgroepen is opgericht die zich richten op specifieke IPS-standaarden. Er is namelijk grote behoefte aan een praktische en duidelijke invulling van het gebruik van deze standaarden/specificaties.

 • Werkgroep standaard S1000D (Documentation);
 • Werkgroep standaard SX000i (International guidance)
 • Werkgroep standaard S2000M (Material Management)
 • Werkgroep gecombineerde standaard S3000L (Logistic Support Analysis) en S4000P (Preventive maintenance)

Laatste nieuws

Nieuws: 11-04-2024

Integrated Logistics Support wordt Integrated Product Support

Het Integrated Logistics Support (ILS) Platform van de NIDV is al een aantal jaar bezig met het vormgeven van een uniforme aanpak voor life-cycle-management binnen Defensie en Nederland. De focus ligt hierbij op datamodules en Integrated Product Support, zoals gedefinieerd in de internationale ASD S-serie specificaties. Aangezien standaardisatie ook betekent dat je dezelfde termen en definities gebruikt, is besloten de naam te wijzigen. Het ILS platform heet voortaan IPS platform.   
IPSP|Algemeen

Nieuws: 12-10-2023

De toekomst in kaart voor integrated logistics

11 oktober ontving het NIDV platform Integrated Logistics Support 65 experts uit Defensie en bedrijfsleven voor haar jaarbijeenkomst en seminar “De toekomst in kaart”. Deze opkomende methodiek voor planning en specificaties van onderhoud voor nieuw materieel wordt steeds concreter.
IPSP|NIDV nieuws

Nieuws: 01-07-2022

Grote opkomst NIDV ILS Platform seminar

Op dinsdag 28 juni is een ILS Platform seminar georganiseerd op Damens locatie te Gorinchem. Het Integrated Logistic Support seminar was met name bedoeld voor NIDV-bedrijven die te maken (gaan) krijgen met nieuwe eisen rond documentatie (S1000D) en de verdere logistieke invulling rond hun product (SX000i, S2000M, S3000L, S4000P). Defensie stapt net als vele andere NAVO-landen over op de zogenaamde ASD S-serie specificaties. Deelnemers en deskundigen behandelden vragen als: Wat betekent dit nu precies voor alle toeleveranciers in de keten? Wat moet er praktisch geregeld worden en hoe zou dat kunnen? Zijn er ook voordelen uit te behalen? Wie betaalt de kosten hiervan?
IPSP|Defensie|NIDV nieuws