+31 (0) 70 3644807

Search

Platformen

De NIDV kent negen platformen. Dit zijn ontmoetingsplaatsen voor bedrijven met een gemeenschappelijke interesse. Zo zijn er bijvoorbeeld specifieke platformen voor bedrijven die een rol spelen bij het bouwen en onderhouden van schepen, helikopters, vliegtuigen of command and control systemen. De NIDV-platformen creëren kansen voor de deelnemers door het faciliteren van het contact met vertegenwoordigers van onder andere het ministerie van Defensie en het ministerie van Veiligheid en Justitie, kennisopbouw, informatie-uitwisseling, samenwerking met kennisinstituten en universiteiten, bundeling van krachten en het collectief benaderen van een specifiek marktsegment.

De bedrijven die deelnemen aan een NIDV platform zijn succesvoller op de markt door de kracht van samenwerking. Zo wordt bijvoorbeeld de collectieve supplychain versterkt, met elkaar een hoger technologisch niveau bereikt en een collectief trackrecord opgebouwd dat internationaal deuren opent voor de gezamenlijke Nederlandse industrie.

De NIDV-platformen zijn in te delen in twee typen:

Business

In de businessplatformen worden de krachten gebundeld van afzonderlijke bedrijven, door gezamenlijk de markt te benaderen. Een collectief van bedrijven die elkaar aanvullen en versterken, is beter in staat in te spelen op de wensen en behoeften van nationale en internationale overheden en grote bedrijven, zoals Original Equipment Manufacturers (OEM’s). De bedrijven presenteren zich gezamenlijk op internationale beurzen, bieden totaaloplossingen  en versterken elkaar bij het leveren van producten en diensten.

Technologie

De technologieplatformen richten zich op het verkrijgen en vergroten van operationele en technologische kennis. Door gezamenlijk te innoveren en technologieën te ontwikkelen, zijn de bedrijven in staat daar afzonderlijk of in samenwerkingsverband de vruchten van te plukken.