Het NIDV Marinebouw Cluster (NMC) is een – in Nederland unieke – zelfscheppende defensiebedrijfstak. NMC heeft tot doel om de behoeftestellers van marineschepen en andere vaartuigen op het gebied van nationale veiligheid in staat te stellen zowel op strategisch als operationeel niveau soevereine keuzes te laten maken. De leden van het NMC werken samen en houden contact met overheid en vooral de Koninklijke Marine.

Nederland heeft een reputatie als het gaat om ons maritieme heden en verleden. We ontwikkelen en bouwen onze hoogwaardige marineschepen voor een substantieel lagere kostprijs dan andere landen
Maarten Lutje Schipholt, Business Development Manager Maritiem

NMC bevordert de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en industrie voor:

  • Het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw en de instandhouding van de marinevloot en andere vaartuigen op het gebied van nationale veiligheid.
  • Het behoud en de ontwikkeling van het innovatieve vermogen van het marinebouwcluster.
  • Het, samen met de Koninklijke Marine als ‘launching customer’, uitbreiden van het imago als leverancier van vooruitstrevende, betrouwbare en hoogwaardige producten teneinde de export te vergroten.

Brede communicatie in samenwerking zorgt voor de bewustwording van de aanwezigheid en het belang van een uitstekende marinebouwcluster in Nederland. De activiteiten voor bedrijven zijn gericht op inschakeling bij bestaande en nieuwe marine-projecten.

Belangrijke projecten zijn op dit moment de vervanging van de onderzeeboten van de Walrus-klasse, de M-fregatten, de mijnenbestrijdingsvaartuigen en de bouw van het Combat Support Ship.

BENESAM

De Belgisch-Nederlandse marinesamenwerking (BENESAM) gaat ver. Naast de gezamenlijke aanschaf van de mijnenbestrijdingscapaciteit (MCM) gaan de landen ook samen vrijwel identieke M-fregatten kopen (Anti Submarine Warfare Fregatten (ASWF). Nederland is leidende partij voor de vervanging van de M-fregatten en België bij de mijnenbestrijdingscapaciteit.

Slagkracht op Zee

Het NMC heeft als doel om de Nederlandse marinebouw als zelfscheppende en internationaal concurrerende industrie te versterken. Kennisontwikkeling en onderhoud zijn actuele thema’s in het NMC. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de krijgsmacht.

Doelstellingen van het NIDV Marinebouw Cluster:

  • Het ondersteunen bij het positioneren van NMC-leden op de markt voor vaartuigen, diensten op het gebied van nationale veiligheid.
  • Het onder de aandacht brengen van kennis en kunde van de zelfscheppende marinebouw bij de krijgsmacht, in het bijzonder de Defensie Materieel Organisatie en het Commando Zeestrijdkrachten, en bij de andere betrokken ministeries, en het optimaliseren van de onderlinge samenwerking.
  • Het optimaliseren van maritieme kennisbasis en het bevorderen van kansen op de (inter)nationale markt.

Verder vindt overleg plaats over onderwerpen zoals de Europese consolidatie in de marinebouw, de aansluiting bij het topsectorenbeleid, instandhouding van een sterke kennis- en maakcyclus, sourcing en instandhouding. Steeds vaker wordt onderhoud aan grote en kleine schepen uitbesteed. De bedrijven in het NMC zijn hierin van grote toegevoegde waarde voor Defensie.

De welvaartscreatie, groeikracht en het innovatief vermogen binnen het gehele maritieme cluster zijn uniek en onmisbaar voor onze veiligheid. Het NIDV marinebouwcluster levert hieraan een substantiële bijdrage. Mede daardoor kan Nederland over een aanzienlijk exportpotentieel beschikken.
Richard Keulen, Voorzitter NMC

Onder het NMC valt  ook het Dutch Underwater Knowledge Center (DUKC) wat zich richt op onderwatertechnologie met betrekking tot de instandhouding en vervanging van de Walrusklasse onderzeeboten.

Laatste nieuws