De NIDV Marinebouwcluster (NMC) is een – in Nederland unieke – zelfscheppende defensiebedrijfstak. NMC heeft tot doel om de behoeftestellers van marineschepen en andere vaartuigen op het gebied van nationale veiligheid in staat te stellen zowel op strategisch als operationeel niveau soevereine keuzes te laten maken en ons land in internationale context handelingsvermogen te geven. De deelnemers van het NMC werken samen en houden contact met overheid, krijgsmacht en de Koninklijke Marine.

Nederland heeft een reputatie als het gaat om ons maritieme heden en verleden. We ontwikkelen en bouwen en integreren onze hoogwaardige marineschepen autonoom en ook nog eens bodems voor een substantieel lagere kostprijs dan andere landen.
Maarten Lutje Schipholt, Business Development Manager Maritiem

NMC bevordert de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en industrie voor:

  1. Het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw en de instandhouding van de marinevloot en andere vaartuigen op het gebied van nationale veiligheid;
  2. Het behoud en de ontwikkeling van het innovatieve vermogen van het marinebouwcluster;
  3. Het, samen met de Koninklijke Marine als ‘launching customer’, uitbreiden van het imago als leverancier van vooruitstrevende, betrouwbare en hoogwaardige producten teneinde de export te vergroten.

Brede communicatie in samenwerking zorgt voor de bewustwording van de aanwezigheid en het belang van een uitstekende marinebouwcluster in Nederland. De activiteiten voor bedrijven zijn gericht op inschakeling bij bestaande en nieuwe marine-projecten.

Dit zijn op dit moment voornamelijk de vervanging van de onderzeeboten van de Walrus-klasse, de M-fregatten en de mijnenbestrijdingsvaartuigen en de bouw van het Combat Support Ship. Voor de vervanging van de M-fregatten en de mijnenbestrijdingsvaartuigen wordt nauw met de Belgische Marine en -industrie samengewerkt.

BENESAM

De Belgisch-Nederlandse marinesamenwerking (BENESAM) gaat ver. Naast de gezamenlijke aanschaf van de mijnenbestrijdingscapaciteit (MCM) gaan de landen ook samen vrijwel identieke M-fregatten kopen (Anti Submarine Warfare Fregatten (ASWF). Nederland is leidende partij voor de vervanging van de M-fregatten en België bij de mijnenbestrijdingscapaciteit.

Slagkracht op Zee

Het NMC heeft als doel om de Nederlandse marinebouw als zelfscheppende en internationaal concurrerende industrie te versterken. Kennisontwikkeling en onderhoud zijn actuele thema’s in het NMC. Hierbij wordt nauw samengewerkt met Defensie.

Het NMC heeft de volgende concrete doelstellingen:

  1. Het ondersteunen bij het positioneren van NMC leden op de markt voor vaartuigen en maritieme diensten op het gebied van nationale veiligheid.
  2. Het onder de aandacht brengen van kennis en kunde van de zelfscheppende marinebouw bij de Defensie Materieel Organisatie en het Commando Zeestrijdkrachten en de andere betrokken ministeries en het optimaliseren van de onderlinge samenwerking.
  3. Het optimaliseren van maritieme kennisbasis en het bevorderen kansen op de (inter)nationale markt

Verder vindt overleg plaats over onderwerpen zoals de Europese consolidatie in de marinebouw, de aansluiting bij het topsectorenbeleid, instandhouding van een sterke kennis- en maakcyclus, sourcing en instandhouding. Steeds vaker wordt onderhoud aan grote en kleine schepen uitbesteed. De bedrijven in het NMC zijn hierin van grote toegevoegde waarde voor Defensie.

De welvaartscreatie, groeikracht en het innovatief vermogen van onze marinebouw zijn uniek en onmisbaar voor onze veiligheid. Het NIDV marinebouwcluster vertegenwoordigt deze sector met name richting onze belangrijkste klant, Defensie en de Koninklijke Marine. Mede door de strategische nationale (“Launching Customer”) projecten kan breed kennis en kunde worden geborgd waardoor de Nederlandse marinebouw een aanzienlijk exportpotentieel behoudt.
Richard Keulen, Voorzitter NMC

Onder het NMC valt  ook het Dutch Underwater Knowledge Center (DUKC) wat zich richt op onderwatertechnologie met betrekking tot de instandhouding en vervanging van de Walrusklasse onderzeeboten.

Laatste nieuws