+31 (0) 70 3644807

Search

Disclaimer

Toepassingsbereik

Deze disclaimer en de privacyverklaring zijn van toepassing op de door NIDV    geëxploiteerde websites. Verwijzingen naar sites die niet door NIDV worden onderhouden zijn alleen ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. NIDV staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de website(s) van NIDV gaat u akkoord met deze disclaimer.

De voorwaarden in deze disclaimer en privacyverklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn.

Deze disclaimer is ook beschikbaar in de Engelse taal. Mocht de Engelse disclaimer verschillen vertonen met de Nederlandse versie, dan is de Nederlandstalige disclaimer leidend.

Eigenaar

De website(s) van NIDV zijn eigendom van NIDV (KvK nr. 41153334). De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, tekst en software op deze website zijn intellectueel eigendom van NIDV.    Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van NIDV.

Aansprakelijkheid

Hoewel NIDV maximale zorg besteed aan de op de website getoonde informatie,  kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. NIDV aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.

Privacy statement

Als u onze website bezoekt stelt u ons in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. NIDV vindt het belangrijk dat uw gegevens goed beschermd worden.

Persoonsgegevens

NIDV zal om uw persoonsgegevens vragen voor het uitvoeren van verschillende overeenkomsten die u met NIDV aan kunt gaan. Zo zullen wij bijvoorbeeld om uw adres vragen als u ons verzoekt om informatie toe te zenden en vragen we om een e-mail adres bij inschrijving voor een nieuwsbrief.  Via een hyperlink opgenomen onder de elektronische nieuwsbrief kunt u zich eenvoudig uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Ook op indirecte wijze worden automatisch gegevens aan NIDV verstrekt, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. NIDV zal de privacy van gebruikers van haar website respecteren en deze gegevens uitsluitend gebruiken voor vooraf beschreven doeleinden en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

Cookies

NIDV maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat door de website wordt verzonden en informatie over uw bezoek aan de website(s) van NIDV registreert. U kunt zelf bepalen welke cookies www.nidv.eu naar u verzendt. U kunt kiezen tussen drie verschillende opties:

Strikt

Als u kiest voor een strikte weergave dan verzendt www.nidv.eu enkel strikt noodzakelijke cookies naar uw computer. Voorbeelden van strikt noodzakelijke cookies zijn de cookies die we gebruiken om uw taalvoorkeur te onthouden, en om te onthouden of andere cookies wel of niet mogen worden verzonden. Als u kiest voor deze optie worden er geen statistieken over uw bezoek bijgehouden. Omdat  externe websites als YouTube, Google Maps, Twitter en Facebook cookies verzenden worden applicaties van deze partijen niet op de website weergegeven.

Help de website verbeteren

Als u kiest voor deze weergave dan worden er geen cookies van externe partijen verzonden, maar verzendt www.nidv.eu wel cookies om gegevens over uw bezoek bij te houden. www.nidv.eu houdt dan bij:

  • Hoe u op de site terecht komt
  • Hoe lang u op de site blijft
  • Welke route u op de site aflegt
  • Welke browser u gebruikt
  • Waar u vandaan komt

De webredactie gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeftes van de bezoekers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, meer informatie over Google Analytics is te vinden in Google Analytic’s Terms of Service. Omdat externe websites als YouTube, Google Maps, Twitter en Linkedin cookies verzenden worden applicaties van deze partijen niet op de website weergegeven.

Volledig functioneel gebruik

Voor veel toepassingen maakt www.nidv.eu gebruik van applicaties van derden, zo bevat de website bijvoorbeeld soms videoclips van YouTube en kaarten van Google Maps. Deze applicaties van derden verzenden cookies. Door voor ‘volledig functioneel gebruik’ te kiezen staat u toe dat applicaties van deze partijen worden getoond, en dat deze applicaties cookies naar uw computer verzenden.

Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website(s) van  NIDV zijn verbonden. Er wordt door NIDV geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid  aanvaardt met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.

——– ENGLISH——-

Scope

This disclaimer and privacy statement are applicable to the websites managed by NIDV. By using or accessing this website you agree with the terms and conditions in this disclaimer. This website contains hyperlinks to websites that are not managed by  NIDV. These hyperlinks have solely been included for the visitor’s convenience.  NIDV does not accept any responsibility for the content, the availability or the quality of offers made on external websites.

Amendments

NIDV may at any time amend the terms of this disclaimer. Amendments will go into effect as soon as they have been published on this website. This disclaimer has been translated into English.  If the English disclaimer shows discrepancies with the Dutch version, the Dutch version is decisive.

Ownership

NIDV’s websites are property of the individual legal entity NIDV (Dutch Chamber of Commerce Number  41153334) The name “NIDV” on this website includes each said legal entity either individually or jointly.

Intellectual property

The information, images, lay-out, documents, audio, video, text and software on this website are intellectual property of NIDV. It is not allowed to copy, download, publish or in any way distribute or multiply the information on this website without prior written permission of NIDV    .

Liability

Although the greatest possible care has been exercised to ensure the correctness and completeness of the information provided on this website, NIDV does not accept any liability for it.

Privacy statement

When you visit our website you enable us to collect data. NIDV believes it is important to safeguard your personal information with the utmost care.

Personal data

NIDV will sometimes request personal data. We may for example ask for your address if you ask us to send you information, or we will ask you to provide an e-mail address if you would like to receive a newsletter.

You will also indirectly provide information to NIDV, for example by providing your IP-address. NIDV respects the privacy of the visitors on our website, and will solely use the information you provide to us for previously determined purposes, in accordance with the Dutch Data Protection Act.

Cookies

NIDV’s website uses cookies. A cookie is a file that is sent to your device and collects information about your visit to our website. You can decide which cookies www.nidv.eu will send. There are three options:

Strict

If you choose this option NIDV will only send strictly necessary cookies to your computer, such as cookies to remember your cookie preferences. We will not collect any information about your visit.

On a number of pages we use ‘plug ins’ or embedded media, such as YouTube videos and Google Maps. The suppliers of these services also send cookies to your device. Applications provided by these suppliers have therefore been disabled in ‘Minimal’ mode.

Help us to improve this site

If you select this option www.nidv.eu will not send cookies from external parties, but will send cookies which anonymously collect data about your visit. www.nidv.eu will record:

  • How you found us
  • How long you remain on our website
  • Your navigation path
  • The browser you use
  • Where you are located

The web editors at NIDV use this information to improve the website and make it more user friendly. We collect this data with Google Analytics. More information about Google Analytics can be found in their Terms of Service.

On a number of pages we use ‘plug ins’ or embedded media. The suppliers of these services also send cookies to your device. We cannot guarantee that these applications anonymously collect information about your visit. Applications provided by these parties have therefore been disabled in ‘Anonymous’ mode.

Full functional use

NIDV uses several third party applications, such as YouTube videoclips and maps provided by Google. These third party applications send cookies. By choosing ‘Full functional use’  you permit these applications to send cookies to your device. NIDV will also collect information about your visit.

Third party privacy policy

This privacy statement does not apply to third party websites, or websites which are connected to www.nidv.eu by hyperlinks. NIDV does not accept responsibility for the manner in which third parties handle personal information.