+31 (0) 70 3644807

Defensie

De inschakeling van het Nederlandse bedrijfsleven bij orders van de krijgsmacht is één van de kerntaken van de NIDV. De NIDV is opgericht door de ministeries van Defensie en Economische Zaken. Het grote netwerk en specialistische kennis van de NIDV staan ten dienste van de deelnemers.

Meer informatie

Veiligheid

Uitrusting en diensten voor Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee, brandweer en andere hulpverleners worden geleverd door deelnemende NIDV-bedrijven, die actief zijn in alle productgroepen: van uniformen tot voertuigen en schepen, van portofoons tot meldkamers en cybersecurity.
Meer informatie

Internationaal

Internationaal zaken doen vereist specialistische kennis van de markt. De NIDV helpt haar leden op weg met bijeenkomsten, cursussen en exportkennis. De NIDV werkt nationaal en internationaal aan de zichtbaarheid van haar deelnemers, door gezamenlijke marktverkenning en marktbenadering, en door het faciliteren van deelname aan handelsmissies en internationale beurzen.

Meer informatie

Symposium & Tentoonstelling

Het NIDV Symposium & Tentoonstelling vindt plaats op 30 november 2017 in AHOY, Rotterdam. Een uniek evenement voor professionals waar het hele veiligheidsdomein present is.

 

Meer informatie

Nieuws

Agenda

Begroting Veiligheid en Justitie 2018

Meer aandacht voor digitale veiligheid Nederland investeert de komende jaren in de bestrijding van cybercriminaliteit en de versterking van cybersecurity. Criminaliteit verplaatst zich steeds meer van offline naar online. Ook is het noodzakelijk de digitale...

Lees meer

Verkerk draagt commando marine over aan Kramer

Luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk draagt vrijdag 22 september het commando over de Zeestrijdkrachten, alsmede de functie van Admiraal Benelux, over aan vice-admiraal Rob Kramer. De ceremoniële commando-overdracht vindt plaats op Marinebasis Den Helder.  ...

Lees meer

NIDV op de DSEI

Met een tiental bedrijven neemt de NIDV deel aan een van de grootste Europese beurzen op het gebied van Defensie en Veiligheid, de DSEI in Londen. Met support van de Defensie Materieel Organisatie en het ministerie van Economische Zaken promoten de bedrijven hun...

Lees meer

Defensie Projectendag - Amersfoort

21-09-2017  09:00-17.00 uur

Defensie Attaché-Dagen, Den Haag

30 t/m 31-10-2017  09:00-17.00 uur

Nederlandse Industrie Dag - Washington

november 2017

Masterclass: Ken uw klant - De Koninklijke Marine

14, 15 en 21-23 november 2017

Purple Nectar 2017, Amersfoort

13 t/m 22-11-2017

Business-to-Business bijeenkomst - Ahoy, Rotterdam

29-11-2017  17:00-19.00 uur

Deelnemersoverzicht

Bekijk hier de profielen van de deelnemers.

Stichting NIDV

De stichting NIDV bevordert de duurzame positionering van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde Industrie (NL-DVI) bij nationale/internationale (overheids)opdrachten en bij (inter-)nationale leveranciersketens. De NL-DVI staat voor de hoogste kwaliteit en doelmatigheid van materieel, diensten en toepassingsgerichte kennis. De NIDV is de strategische partner van de overheid op het gebied van defensie en veiligheid en spil in de samenwerking in de gouden driehoek overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven.