+31 (0) 70 3644807

Search

Defensie

De inschakeling van het Nederlandse bedrijfsleven bij orders van de krijgsmacht is één van de kerntaken van de NIDV. De NIDV is opgericht door de ministeries van Defensie en Economische Zaken. Het grote netwerk en specialistische kennis van de NIDV staan ten dienste van de deelnemers.

Veiligheid

Uitrusting en diensten voor Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee, brandweer en andere hulpverleners worden geleverd door deelnemende NIDV-bedrijven, die actief zijn in alle productgroepen: van uniformen tot voertuigen en schepen, van portofoons tot meldkamers en cybersecurity.

Internationaal

Internationaal zaken doen vereist specialistische kennis van de markt. De NIDV helpt haar leden op weg met bijeenkomsten, cursussen en exportkennis. De NIDV werkt nationaal en internationaal aan de zichtbaarheid van haar deelnemers, door gezamenlijke marktverkenning en marktbenadering, en door het faciliteren van deelname aan handelsmissies en internationale beurzen.

Symposium

Het NIDV Symposium & Tentoonstelling vindt plaats op 28 november 2019 in AHOY, Rotterdam. Een uniek evenement voor professionals waar het hele veiligheidsdomein present is.

Nieuws

Het NLR bestaat 100 jaar en wordt daarmee koninklijk!

De NIDV feliciteert het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) met de gelegenheid van haar 100-jarige bestaan. Vanwege deze gelegenheid heeft het NLR van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander het Koninklijk predicaat toegekend gekregen. De NIDV is blij met...

Lees meer

NIDV aanwezig op Purple NECtar 2019

Op 3 april was de NIDV met een grote delegatie aanwezig op de bezoekersdag van Purple NECtar 2019. Purple NECtar biedt bedrijven en Defensie de mogelijkheden om innovaties te presenteren en te testen op de Vlasakkers in Amersfoort. Het gehele evenement duurt van 28...

Lees meer

Agenda

 

 

Deelnemersoverzicht

Bekijk hier de profielen van de deelnemers.

Klik hier voor een overzicht van de beurzen en handelsmissies

Wat is de NIDV:

De Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) is dé link tussen bedrijven, kennisinstituten en de overheid. Onder bedrijven vallen met name de Defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie. Voor de bij de NIDV aangesloten bedrijven wordt opgetreden als informatieverstrekker, belangenbehartiger en dienstverlener.

Binnen de overheid staat de NIDV nauw in contact met het ministerie van Defensie, het ministerie van Justitie&Veiligheid en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Geregeld organiseert de NIDV bijeenkomsten. Een voorbeeld is het jaarlijkse NIDV-Symposium met meer dan 2,000 bezoekers en de jaarlijkse Projectendag waar aanbestedende diensten uitleg over nieuwe en lopende (materieel)projecten geven.

Voordelen deelnemerschap:

  • netwerk bij Defensie, de politie, veiligheidsregio’s/Brandweer, de industrie en kennisinstituten
  • bereik
  • belangenbehartiging door experts
  • kennis: cursussen, masterclasses, verdiepende sessies
  • NIDV-Symposium: grootste beurs voor de defensie en veiligheidsgerelateerde industrie in de BeNeLux