Deelnemer van de NIDV worden?

Neem contact op

De NIDV is dé plaats waar bedrijven, overheid en kennisinstellingen elkaar ontmoeten. Via de NIDV krijgt u toegang tot een groot nationaal en internationaal netwerk van overheden, internationale organisaties, kennisinstellingen en bedrijven, u kunt uw kennis vergroten en u ziet zakelijke kansen langskomen. 

Voordelen deelname: 

 • Netwerk:  
 • bij Defensie, Politie, Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, veiligheidsregio’s, Brandweer, Industrie én kennisinstituten. 
 • Internationale organisaties en buitenlandse potentiele klanten 
 • Bij bedrijven en kennisinstellingen op de defensie- en veiligheidsmarkt 
 • Belangenbehartiging: in Nederland, Europa en op andere markten. 
 • Kennis: toegang tot masterclasses, deepdives en themasessies in samenwerking met relevante partners. 
 • Matchmaking: toegang tot potentiële toeleveranciers, eindproducenten (Original Equipment Manufacturers (OEM’s) en andere gespecialiseerde bedrijven. 
 • Handelsbevordering:  
  • Deelname aan programma’s “Partners infor iInternational Bbusiness” van de RVO 
  • Deelname aan internationale handelsmissies voor een aantrekkelijk tarief.
 • NEDS: Netherlands Exhibition Defence and Security: het grootste evenement voor de Defensie- en Veiligheidssector in de Benelux. 
 • Business Opportunities: voorafgaand aan formele aankondigingen informatie over zakelijke kansen van de Nederlandse krijgsmacht, de Politie en Navo-organisatries. 
 • Dienstverlening: meer dan 30 evenementen per jaar. 
 • Advisering bij exportvergunningen. 
 • Aansluiting bij diverse NIDV-platformen 

Met ruim de helft van de Defensie- en veiligheidsindustrie als deelnemer worden uw belangen, individueel en collectief goed vertegenwoordigd en heeft u invloed op politiek en beleid.

De NIDV is een stichting zonder winstoogmerk en zet zich in voor het optimaal positioneren van de Nederlandse industrie en kennisinstellingen voor (internationale) opdrachten. Door nauw samen te werken met Defensie, Politie en andere veiligheidsorganisaties wordt de samenwerking versterkt en gedeelde belangen behartigd.

Deelnemers van de NIDV worden gefaciliteerd om actief mee te denken aan veiligheidskwesties en deel te nemen aan matchmaking met nationale en internationale hoofdaannemers.

Download de Industry Guide