Over NIDV

De Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) is dé link tussen bedrijven, kennisinstituten en de overheid. Opgericht in 1984 door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Buitenlandse Zaken en Defensie en de industrie, zorgt de NIDV voor het duurzaam positioneren van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsector in binnen- en buitenland. De NIDV treedt op als informatieverstrekker, belangenbehartiger en dienstverlener voor de Nederlandse Gouden Driehoek voor Defensie en Veiligheid.

Opgericht door de overheid

Als stichting is de NDIV uniek en de enige brancheorganisatie die door de overheid zelf mede is opgericht. De taak van de NIDV is het duurzaam positioneren van Nederlandse bedrijven die in dit Gouden Ecosysteem producten en diensten leveren op het gebied van nationale en internationale publieke veiligheid. De NIDV bevordert de inschakeling van haar deelnemers bij het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, onderhouden en doorverkoop van oud materieel, plus aanverwante diensten. Zij betrekt waar mogelijk bedrijven in haar activiteiten met (innovatieve) concepten die van belang zijn voor publieke veiligheid.

Regelmatig organiseert de NIDV bijeenkomsten en webinars. Zo geven aanbestedende diensten tijdens projectendagen uitleg over nieuwe en lopende (materieel-)projecten en krijgen overheden en andere partners een platform om in contact te komen met de defensie- en veiligheidsector. Datzelfde geldt voor de jaarlijkse NIDV Exhibition Defence & Security (NEDS) met sprekers uit binnen- en buitenland. De daaraan gekoppelde tentoonstelling is een unieke ontmoetingsplaats voor overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven, waarin ook voor jonge, innovatieve bedrijven plaats wordt ingeruimd.

Over NIDV