Missie en Visie

Duurzame positionering van de Nederlandse defensie- en veiligheidssector

De stichting NIDV bevordert de duurzame positionering van de Nederlandse defensie- en veiligheidssector bij nationale/internationale (overheids)opdrachten en bij (inter-)nationale leveranciersketens. De sector staat voor de hoogste kwaliteit en doelmatigheid van materieel, diensten en toepassingsgerichte kennis. De NIDV is de strategische partner van de overheid op het gebied van defensie en veiligheid en spil in de samenwerking in de gouden driehoek overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Veiligheid creëer je samen en gaat ons allemaal aan. Onze mannen en vrouwen in uniform verdienen het beste materieel voor wat zij doen om ons als burgers te beschermen.
Raymond Knops, voorzitter NIDV

Nederlandse producten en kennis tegen een goede prijs

Het ministerie van Defensie en de andere veiligheidsorganisaties hebben behoeften aan producten en diensten voor de uitvoering van hun grondwettelijke taken. De defensie- en veiligheidssector heeft deze capaciteiten, maar heeft vaak moeite met het vinden van de juiste ingang en kennis van zaken. De NIDV zet zich in voor intensieve samenwerking tussen de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Dat gaat van kennisopbouw tot doorverkoop van oud-defensiematerieel. De samenwerking staat bekend als de Gouden Driehoek of Gouden Ecosysteem en in het buitenland als de Triple Helix.

De NIDV zet zich in voor intensieve samenwerking tussen de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Dat gaat van kennisopbouw tot doorverkoop van oud-defensiematerieel.

De Gouden Driehoek bestaat uit het ministeries van Defensie, Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat en van Buitenlandse Zaken, de Politie, Brandweer, de Nederlandse kennisinstellingen, universiteiten en industrie. Door bundeling van deze krachten worden technologisch geavanceerde producten ontwikkelen en diensten geleverd met een zo hoog mogelijke effectiviteit tegen een zo laag mogelijke prijs. Het wordt ‘Gouden Driehoek’ genoemd omdat de samenwerkingspartners een krachtige mix vormen.

Langdurige onderlinge relaties

Binnen de Gouden Driehoek wordt er langdurig samengewerkt door kennisinstellingen, bedrijven en de overheid. De samenwerking richt zich vooral op de kennis- en technologiegebieden en industriële capaciteiten of waar de Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen een hoogwaardige bijdrage leveren in internationale samenwerkingsprogramma’s. Via dit netwerk worden ook vragen en wensen vanuit de overheid doorgespeeld naar de kennisinstellingen en industrie.

Onderdeel van de (internationale-) veiligheidsketen

De Nederlandse Defensie- en Veiligheidssector vormt een integraal onderdeel van de veiligheidsketen die zorgt voor de veiligheid van ons land. De NIDV en haar deelnemers werken samen met overheid op het terrein van inkoop, instandhouding en afstoting van materieel. Dit Gouden Ecosysteem levert al jaren hoogwaardige producten en diensten die vooral militairen, politieagenten en brandweerlieden in staat stellen hun publieke taak effectief en veilig te vervullen.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!