NAVO

Nederland is lid van de NAVO. Dit is een militaire samenwerking van 30 landen uit Noord-Amerika en Europa. De NAVO regelt de wederzijdse verdediging en samenwerking van de legers van de westerse landen. Artikel 5 uit het verdrag vormt de kern. Daarin staat dat een aanval op een van de landen wordt gezien als een aanval op allemaal. Nederland is sinds de oprichting lid van het bondgenootschap. Alle NAVO-landen leveren militaire eenheden en materieel. Bij inzet voor crisis-, conflict- of vredesbeheersing neemt de NAVO het commando op zich.  

NATO INDUSTRIAL ADVISORY GROUP 

Voor industriele aspecten van de Navo is de NIDV aangesloten bij de NATO Industrial Advisory Group (NIAG). De NIAG is in 1968 opgericht door de Conferentie van Nationale Materieeldirecteuren (CNAD: Conference of National Armaments Directors). De CNAD rapporteert op haar beurt aan de Noord-Atlantische Raad, het hoogste orgaan van de NATO. De NIAG draagt met succes bij aan het NAVO-vermogensontwikkelingsproces door industrieel advies te geven over zowel technische als strategische aspecten. Leden van de NIAG zijn vertegenwoordigers van de National Defence Industry Associations (NDIAs) uit de Navo-landen. Voor Nederlands is de directeur NIDV als delegatieleider van de NIAG aangewezen. Via de NIAG wordt de toegang voor NIDV-deelnemers tot NAVO-projecten gecoördineerd, alsmede enthousiasmering van deelname aan studies.  

NATO SUPPORT AND PROCUREMENT AGENCY (NSPA) 

Het NATO Support and Procurement Agency (NSPA) verenigt, in één enkele organisatie, acquisitie, logistieke, medische en infrastructurele capaciteiten, operationele en systeemondersteuning en diensten aan de NAVO-landen, NAVO-militaire autoriteiten en partnerlanden. Als belangrijkste facilitator van de NAVO is de missie van NSPA om effectieve en kostenefficiënte multinationale oplossingen te bieden aan het Bondgenootschap, aan de zijn 30 NATO-landen en partners. NSPA is een door de klant gefinancierd bureau dat werkt op basis van “geen winst – geen verlies”. 

NATO COMMUNICATIONS AND INFORMATION AGENCY (NCIA) 

Het NATO Communications and Information Agency (NCIA) helpt de NAVO en haar lidstaten communiceren en samenwerken om hun missie te vervullen. NCIA bevindt zich in de frontlinie tegen cyberdreigingen en beschermt de NAVO-netwerken 24 uur per dag, zeven dagen per week om slopende aanvallen te voorkomen. NCIA helpt de NAVO haar technologische voorsprong te behouden. 

INNOVATIE NAVO 

De NAVO wil nieuwe spelers technologieën ten bate van het bondgenootschap ervaring laten opbouwen in de defensiesector via Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA). Dit initiatief, dat alle 30 NAVO-bondgenoten steunen, heeft in juni 2023 zijn eerste challenges gepubliceerd. 

NATO INNOVATION FUND 

22 NAVO-landen hebben het NATO Innovation Fund opgericht met een budget van € 1 miljard. Dit durfkapitaalfonds kan strategische investeringen doen in startups die dual-use emerging and disruptive technologies ontwikkelen op gebieden van cruciaal belang voor de veiligheid van de bondgenoten. Het fonds wordt vanaf begin 2023 operationeel, maar zal net als DIANA enige tijd nodig hebben om op stoom te komen. Dit houden we in de gaten. 

BUSINESS OPPORTUNITIES NAVO  

De NIDV houdt ook voor haar achterban de mogelijkheden bij tot zakendoen met de NATO en haar agentschappen. Ook worden de oproepen om deel te nemen aan NIAG-studies onder de NIDV-deelnemers verspreid. NIDV-deelnemers wordt aangeraden hiervoor de wekelijkse e-mails met “Business opportunities”, waarmee ook de op stapel staande behoeften van Defensie en de Politie, in voorkomend geval vooruitlopend op formele publicatie, worden aangekondigd.  

NATO / BENELUX INDUSTRY DAYS 

Eén keer per jaar organiseren de NIDV met de Belgische en Luxemburgse NDIAs de NATO / Benelux Industry Days in samenwerking met de permanente vertegenwoordigingen van de BENLUX-landen bij de NAVO. Toekomstige Navo-projecten van belang voor de industrie worden dan gepresenteerd alsmede worden actuele Navo-ontwikkelingen gedeeld.