De NIDV zet zich in voor de duurzame positionering van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidssector in binnen én buitenland. Juist voor de Nederland liggen er veel kansen in het buitenland. Door de strategische positionering in Europa, innovatieve bedrijven en kennisinstellingen en de  goede internationale relaties van Nederland is zakendoen met de Nederlandse defensie- en veiligheidssector zeer gewild.

Beurzen en Handelsmissies

De NIDV participeert in diverse beurzen binnen Europa en daarbuiten. De keuze voor deelname wordt gemaakt voor beurzen en markten waar kansen zijn voor de Nederlandse defensie en veiligheidssector.

Voordelen deelname aan beurzen en handelsmissies via de NIDV

Corona

Gelet op pandemie zijn veel beursdeelnames op dit moment nog onzeker, wel wordt getracht de risico’s voor de deelnemers zo veel mogelijk te beperken. Ook het doorgaan van internationale activiteiten is nog onzeker. Veel internationale activiteiten vinden momenteel digitaal plaats.

 

Partners for International Business (PIB)

Partners for International Business (PIB) is een programma waarmee Nederlandse bedrijven in een publiek private samenwerking hun internationale ambities kunnen realiseren. Ondernemen in het buitenland is niet altijd makkelijk. U kunt te maken krijgen met handelsbarrières, onvoldoende kennis bij lokale overheden en bedrijven, of nadelige lokale wetgeving. Samenwerken met andere bedrijven uit de sector en de Nederlandse overheid kan ervoor zorgen dat u sterker staat.

Meer informatie

Bezoek de site van de PIB Malaysia

Alliance II

De NIDV neemt van 2021 tem 2023 deel aan EU-ALLIANCE II, dit Europese project heeft als doel om het MKB te ondersteunen op de internationale markt op het gebied van technisch textiel, connectiviteit en geavanceerde materialen op “dual use” markten in vier beoogde landen, t.w: Verenigde Staten, Canada, Japan en Indonesië.

Meer informatie

Trade Compliance

De Nederlandse defensie- en veiligheidssector neemt haar verantwoordelijkheid in de handel van militaire- en dual use goederen serieus. Hiervoor nemen de NIDV en haar deelnemers actief maatregelen en werken zij actief samen met overheid, elkaar en (internationale) partners.

Meer informatie

Laatste nieuws