De NIDV zet zich in voor de duurzame positionering van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidssector in binnen én buitenland. Juist voor de Nederland liggen er veel kansen in het buitenland. Door de strategische positionering in Europa, innovatieve bedrijven en kennisinstellingen en de  goede internationale relaties van Nederland is zakendoen met de Nederlandse defensie- en veiligheidssector zeer gewild.

Beurzen en Handelsmissies

De NIDV participeert in diverse beurzen binnen Europa en daarbuiten. De keuze voor deelname wordt gemaakt voor beurzen en markten waar kansen zijn voor de Nederlandse defensie en veiligheidssector.

Voordelen deelname aan beurzen en handelsmissies via de NIDV

Corona

Gelet op pandemie zijn veel beursdeelnames op dit moment nog onzeker, wel wordt getracht de risico’s voor de deelnemers zo veel mogelijk te beperken. Ook het doorgaan van internationale activiteiten is nog onzeker. Veel internationale activiteiten vinden momenteel digitaal plaats.

 

Partners for International Business (PIB)

Partners for International Business (PIB) is een programma waarmee Nederlandse bedrijven in een publiek private samenwerking hun internationale ambities kunnen realiseren. Ondernemen in het buitenland is niet altijd makkelijk. U kunt te maken krijgen met handelsbarrières, onvoldoende kennis bij lokale overheden en bedrijven, of nadelige lokale wetgeving. Samenwerken met andere bedrijven uit de sector en de Nederlandse overheid kan ervoor zorgen dat u sterker staat.

Meer informatie

Bezoek de site van de PIB Malaysia

Alliance II

De NIDV neemt van 2021 tem 2023 deel aan EU-ALLIANCE II, dit Europese project heeft als doel om het MKB te ondersteunen op de internationale markt op het gebied van technisch textiel, connectiviteit en geavanceerde materialen op “dual use” markten in vier beoogde landen, t.w: Verenigde Staten, Canada, Japan en Indonesië.

Meer informatie

Trade Compliance

De Nederlandse defensie- en veiligheidssector neemt haar verantwoordelijkheid in de handel van militaire- en dual use goederen serieus. Hiervoor nemen de NIDV en haar deelnemers actief maatregelen en werken zij actief samen met overheid, elkaar en (internationale) partners.

Meer informatie

Laatste nieuws

Nieuws: 25-09-2023

Discussies en contactmomenten tijdens Nederland-Zweden Innovation Days

Op 20, 21 en 22 september vonden de NL/ZWE Industry & Innovation days plaats, dit keer in Nederland (Den Haag). Dit evenement vindt jaarlijks plaats op basis van de in 2019 getekende MOU tussen NIDV en haar Zweedse counterpart SOFF. Dit jaar was het thema ‘Raising production and Supply chain resilience’. Als gastheer voor het VIP onderdeel van het programma op woensdagmiddag trad op Ambassadeur Johannes Oljelund. Op donderdag waren er paneldiscussies en matchmaking tussen de NL en ZWE industrie. Het event werd op vrijdag afgesloten met bedrijfsbezoeken aan de firma Robin Radar en kennisinstituut TNO Ypenburg.  
Internationaal|NIDV nieuws

Nieuws: 16-06-2023

NATO Innovation Fund bijna van start

Op de NAVO-top in Vilnus, Litouwen, presenteert de NAVO het NATO Innovation Fund (NIF). Het NIF is een venture capital fonds dat innovaties op het op gebied van Deep Tech probeert aan te moedigen. In een bijeenkomst van de Atlantische Commissie op 14 juni in Den Haag gingen David van Weel (Assistant Secretary General, NATO), Agnes Venema (security policy expert and researcher at DCAF) en Mariette Doornekamp (Deeptech Equity NL) onder leiding van Alex Krijger (Krijger & Partners) daar dieper op in. Het NIF is in het leven geroepen om de commerciële innovatiekracht terug te halen bij defensie. De NAVO wil zich aan de voorkant aansluiten bij de organisaties die onderzoek doen naar onderwerpen zoals kunstmatige intelligentie, big data en kwantumtechnologieën.
Internationaal|Algemeen

Nieuws: 25-05-2023

PIB Maleisië werpt vruchten af in Langkawi

Tot en met 27 mei vindt in Maleisië de tweejaarlijkse Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) plaats. De NIDV is daar samen met een aantal bedrijven aanwezig in een Nederlands paviljoen en wordt ondersteund door Commandant COMMIT en CMP van EZK. Deze aansprekende beurs kent vele standhouders en bezoekers vanuit de gehele wereld en biedt kansen voor de deelnemende Nederlandse industrie.
Internationaal|Algemeen