Werken bij de NIDV

De stichting NIDV bevordert de duurzame positionering van de Nederlandse Defensie- en Veiligheid gerelateerde Industrie (NL-DVI) bij nationale/internationale (overheids) opdrachten en bij (inter-)nationale leveranciersketens.

De NL-DVI staat voor de hoogste kwaliteit en doelmatigheid van materieel, diensten en toepassingsgerichte kennis. De NIDV is de strategische partner van de overheid op het gebied van defensie en veiligheid en spil in de samenwerking in de gouden driehoek van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Op dit moment staan geen vacatures open.

Op zoek naar een stageplaats op het snijvlak van overheid, onderzoek, en ondernemer?

Mail voor interesse