De NIDV is dé plaats waar industrie, overheid en kennisinstellingen elkaar ontmoeten. Via de NIDV krijgt u toegang tot een groot nationaal en internationaal netwerk, kennis en zakelijke kansen.

Voordelen lidmaatschap:

  • Netwerk: bij Defensie, Politie, veiligheidsregio’s, Brandweer, Industrie én kennisinstituten.
  • Belangenbehartiging: in Nederland en Europa.
  • Kennis: toegang tot masterclasses, deepdives en themasessies in samenwerking met relevante partners.
  • Matchmaking: Toegang tot potentiële toeleveranciers, OEM’s en andere gespecialiseerde bedrijven.
  • Deelname: Aan handelsmissies voor een aantrekkelijk tarief.
  • NEDS: het grootste evenement voor de Defensie- en Veiligheidssector in de Benelux.
  • Vooraankondigingen: van Nederlandse Defensieopdrachten.

Neem contact op

Met ruim de helft van de Defensie- en veiligheidsindustrie als deelnemer worden uw belangen, individueel en collectief goed vertegenwoordigd en heeft u invloed op politiek en beleid.

Bij de NIDV werken mensen met verstand van zaken, over de behoeften en overheid. Daarmee kan er direct op niveau worden gesproken.
Ron Nulkes, directeur NIDV

De NIDV is een stichting zonder winstoogmerk en zet zich in voor het optimaal positioneren van de Nederlandse industrie en kennisinstellingen voor (internationale) opdrachten. Door nauw samen te werken met Defensie, Politie en andere veiligheidsorganisaties wordt de samenwerking versterkt en gedeelde belangen behartigd.

Deelnemers van de NIDV worden gefaciliteerd om actief mee te denken aan veiligheidskwesties en deel te nemen aan matchmaking met nationale en internationale hoofdaannemers.

Deelnemer van de NIDV worden?

Neem contact op