Het doel is een nieuw legeringsgebouw te realiseren om alle studenten aan het KIM tijdens de initiële opleiding te kunnen huisvesten. Daarnaast gaat het om het huisvesten van een aantal studenten van het technische deel van Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.

 

Het huidige legeringsgebouw is ouder dan vijftig jaar en er is sprake van achterstallig onderhoud.

Het op niveau brengen van het pand is financieel niet doelmatig. Daarnaast is de beschikbare ruimte onvoldoende voor de structurele groei van het aantal studenten van 330 naar 380.

Defensie huurt hiertoe tijdelijk, tot en met uiterlijk 1 oktober 2029, een legeringsschip. De huur hiervan valt buiten de scope van het project en het projectbudget.

De planning voorziet in oplevering van de nieuwe legering in het tweede kwartaal van 2028.

Het project behelst ook de aanpassing van één van de bestaande gebouwen op het terrein van het KIM waar 100 studieplekken worden gecreëerd om wonen en studeren van elkaar te scheiden tijdens de allereerste fase van de opleiding waarbij de studenten slapen in slaapzalen. Dit gebouw maakt deel uit van een beschermd stadsgezicht en moet daarom behouden blijven.

Momenteel wordt een visie op het onderwijs op de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) uitgewerkt.

Het concept gaat uit van een voorziene toename in leerlingen en beschrijft de noodzaak om zowel in Den Helder als in Breda te blijven opleiden.

Het precieze aantal studenten voor beide locaties blijkt pas in de komende jaren. In een vervolgfase van dit project wordt Industrieel, Flexibel en Remontabel (IFR) bouwen onderzocht, waarmee verplaatsing van het legeringsgebouw na enkele jaren mogelijk zou zijn. Dit mitigeert risico’s als gevolg van een mogelijke herbelegging van de NLDA.

Wat betreft het bestuursakkoord ‘ontwikkeling Maritiem cluster Den Helder’ geeft dit project mede inhoud en vorm aan het element ‘personeel’ doordat deze legering wordt gerealiseerd op het KIM buiten het haventerrein nabij de binnenstad van Den Helder.

Deze verplaatsing versterkt de binding met de stad kan daarmee bijdragen aan de werving van personeel en versterking van het onderwijs in de regio.

Download hier de A-brief legering KIM

Laatste nieuws