Op 23 januari vond de jaarbijeenkomst van het NIDV Marinebouw Cluster (NMC) plaats in Den Helder. Onder belangstelling van zo’n 45 aanwezigen vanuit de industrie, kennisinstellingen en overheid werd er teruggeblikt op een jaar vol maritieme ontwikkelingen én keken we vooruit naar een uitdagende (maritieme) toekomst.

Het jaar 2023 heeft een aantal mooie mijlpalen en plannen voortgebracht die veel invloed zullen hebben op de maritieme sector: de Sector Agenda Maritieme Maakindustrie, de verdere ontwikkeling van het Northern Naval Capability Cooperation (NNCC)-initiatief en de opening van SEAsec, een initiatief binnen het NNCC.

Grote uitdagingen voor de boeg

Zowel de sectoragenda als de NNCC zijn tijdens de bijeenkomst toegelicht door respectievelijk Dimitri van Rijn, Kwartiermaker Rijksregie bureau Maritieme Maakindustrie (EZK), en Commandeur Paul Flos programmadirecteur Internationale Maritieme Samenwerking (COMMIT).

Voorzitter van NMC Richard Keulen sprak over internationale maritieme ontwikkelingen en projecten, waarna Hildegard Hof, secretaris NMC, een overzicht gaf van de lopende en aankomende DMP-projecten.

Want er gaat veel gebeuren op het maritieme vlak: de komende jaren zullen veel maritieme systemen van de Koninklijke Marine worden vervangen. Een traject van 15 jaar waar, naast onderzeeboten, bijna alle bovenwaterschepen, verschillende ondersteunende vaartuigen en de operationele vaar- en voertuigen van het Korps Mariniers. Daarnaast krijgt de vernieuwde vloot schepen met betere sensoren en bewapening om op grotere afstand te kunnen aanvallen. Dan gaat de vloot in genetwerkt verband opereren met onbemande systemen zowel op het water als onder water en in de lucht. Verder krijgt de bescherming van de vitale onderzeese en offshore infrastructuur op de Noordzee steeds meer aandacht. Dit alles stelt defensie en de industrie voor een grote uitdaging, waarvoor nauwe samenwerking nodig is.

De sectoragenda heeft het strategisch belang van de Maritieme Maaksector helder verwoord. Nu moet worden doorgepakt. Van papier naar actie die leidt tot maatwerk industriebeleid. Het rijksregie bureau heeft 5 actielijnen geïdentificeerd, waaronder inkopen, financiering en fiscaal, en internationale positionering, met 25 oplossingen voor knelpunten.

Ook was er aandacht voor de rol van het European Defence Fund. Frans Kleyheeg (NIDV) verschafte inzicht in de rol van EDF in de maritieme sector. Het NNCC-initiatief past goed binnen het EDF 2.0, vanwege het stimuleren van cross border samenwerking tussen Noord-Europese landen, en het tegen gaan van versplintering. Samenwerking om daarmee de nationale positie te versterken en Defensie, meer specifiek CZSK, te voorzien van de beste wapensystemen voor de beste prijs.

Commandant-Zeestrijdkrachten Admiraal René Tas gaf als laatste een nadere uitleg en toelichting op de ontwikkelingen binnen de Koninklijke Marine.

Bijdragen aan doelen NMC

Het NMC streeft een aantal doelen na, waaronder:

  • het versterken van het marinebouw cluster als geheel,
  • samen met kennisinstellingen klankbord zijn voor de overheid,
  • behoud en ontwikkeling van kennis,
  • innovatie stimuleren.

Met de opzet van deze dag, de gedeelde inhoudelijk informatie en de waardevolle bijdragen van eenieder, hebben we bijgedragen aan deze doelen.

Wisseling BDM maritiem

De dag werd besloten met een netwerkborrel, waarbij er voldoende mogelijkh

eid was elkaar in informele sfeer te ontmoeten. Ook was er gelegenheid om afscheid te nemen van Maarten Lutje Schipholt. Na 7 jaar met verve zijn functie als Business Development Manager te hebben vervuld, gaat hij weg bij de NIDV. Met ingang van 1 januari 2024 heeft Hildegard Hof de functie van Business Development Manager Maritiem overgenomen.

Laatste nieuws