De internationale positie van Nederland in de ruimtevaart staat onder druk en vereist een nieuwe impuls. Hoe die impuls vorm te geven staat in de in de lange-termijn ruimtevaartagenda “Vanuit de ruimte, voor de aarde” die op 25 januari is gepresenteerd.

Om de doelen van de agenda te bereiken, zoals het verdrievoudigen van de omzet in de sector en het verbeteren van de positie van Nederland richting 2035, is een krachtenbundeling van overheid, bedrijven en wetenschap nodig. De agenda, gesteund door vijf ministeries en opgesteld in samenwerking met het bedrijfsleven, wetenschap en diverse regio’s, bevat zes missies. Deze missies omvatten onder andere

  • het versterken van veiligheid en militaire capaciteit in de ruimte,
  • het bevorderen van klimaatonderzoek,
  • het ontwikkelen van hoogwaardige ruimte-instrumenten voor wetenschappelijke doorbraken,
  • het stimuleren van internationale afspraken voor gereguleerd ruimtegebruik.

Bij de overhandiging door Maria van der Hoeven aan Minister Micky Adriaansens benadrukte de Minister van Economische Zaken en Klimaat het belang van investeringen in de ruimtevaarttechnologie die een bewezen bijdrage levert aan infrastructuur, veiligheid, klimaatdoelstellingen en economie. De agenda pleit voor structurele verhoging van kabinetsinvesteringen met € 60 miljoen per jaar en benadrukt dat investeren in ruimtevaart essentieel is voor het verminderen van strategische afhankelijkheden en het genereren van banen en inkomsten in Nederland.

De lange-termijn ruimtevaartagenda vind je hier Lange termijn ruimtevaartagenda 25-1-2024

Laatste nieuws