Het NIDV Informatie Voorziening Platform (NIVP) zorgt dat overheden, en Nederlandse IT-bedrijven en kennisinstellingen elkaar ontmoeten, informeren en enthousiasmeren over toepassen van digitale technologie bij Defensie, Politie en andere publieke veiligheidsorganisatiesinstanties.

De wereld – dus ook Nederland – is een strijdtoneel van voortdurende cyberaanvallen en cyberverweer. Het NIVP helpt bedrijven – die volgens de ABDO- eisen – aan defensie projecten werken – bij het vinden van de juiste beveiligingen (Met RAST-PRO (het Register ABDO Security Technology Providers van de NIDV)). En het NIVP faciliteert verspreiding van dreigingsinformatie vanuit NCSC en DTC naar onze deelnemers.

Het NIVP stimuleert de interactie tussen overheden, en bedrijven en kennisinstellingen om IT-ontwikkelingen te volgen, te begrijpen en toe te passen. Met daarbij aandacht voor de Nederlandse en Europese wet- en regelgevingten en richtlijnen op het gebied van dataprivacy.

Ook de hardware voor communicatie, zoals radio’s en satellietverbindingen, valt onder het NIVP.   In klassieke termen is het NIVP dé plek voor C4ISR – Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance.

Doelstelling van het NIVP Platform

  • Zichtbaar positioneren van de Nederlandse ICT industrie aan Defensie en Politie.
  • Informeren aan de industrie over de plannen van de overheid en zo mogelijk
  • roadmaps opstellen.
  • Faciliteren van vroegtijdige interactiem.b.t ontwerpfilosofie en technologie.
  • Faciliteren van eenvoudiger coöperatie, waarbij vanuit vertrouwen gewerkt wordt, zonder juridische obstakels.
  • Netwerk voor kennisuitwisseling op C4ISR.
  • Hulp bieden aan bedrijven die aan de ABDO  cyber eisen moeten voldoen.

Informatie gestuurd Optreden

Kennis is macht, is een oud gezegde.  en de hedendaagse uitdaging is om overzicht te behouden over de exponentieel toenemende hoeveelheden opgeslagen data en dataverkeersstromen; om daaruit een situatiebeeld te destilleren waarop kan worden geacteerd om Nederland veilig te houden, bijvoorbeeld tegen agressie van staten of criminelen.  Dit wordt ook wel Informatie Gestuurd Optreden genoemd (IGO).

Artificial Intelligence

De IT-technologie is in de samenleving tot in de vezels doorgedrongen. Een smartphone is in ieders bezit en ook kleine apparaten zijn verbonden met het wereldwijde internet (iOT).   Opmerkelijk is dat de ICT zelf oplossingen biedt om overzicht te verkrijgen uit de door haar gegenereerde stortvloed van data. Door middel van zeer snelle computers en Data Analytics en Artificiële Intelligence kan de voor mensen onmogelijke taak om overzicht te krijgen, door ‘machines’ worden gedaan. Ook de Nederlandse IT industrie biedt hierin technische oplossingen en het NIVP biedt de plek voor de Nederlandse Industrie om haar kennis en kunde ook op dit vlak te tonen.

Vroegtijdig samenwerken

Juist in de IT gaan de technologische ontwikkelingen zo snel dat de klassieke rol van opdrachtgever (overheid) en opdrachtnemer (bedrijf) moet worden omgezet naar samenwerking vanaf het begin, zelfs al in de specificatiefase. Het NIVP faciliteert en stimuleert dat partijen al in een vroeg stadium rond de  tafel gaan zitten.

Het NIVP organiseert meerdere keren per jaar netwerkbijeenkomsten rond een aansprekend en actueel IT thema en werkt samen met andere branche organisaties.

Laatste nieuws

Nieuws: 23-09-2021

HENSOLDT levert radioverkenningssystemen aan Nederland en Duitsland

De leverancier van sensoren, HENSOLDT, levert een mobiel systeem voor tactische radioverkenning aan Nederland en Duitsland. Een bijbehorende order is inmiddels door DMO-directeur vice-admiraal Arie Jan de Waard namens beide partnerlanden ondertekend.
NIVP|Defensie|Industrie Nieuws

Nieuws: 10-09-2021

NIVP-bijeenkomst over AI voor Defensie een succes

Het NIDV Informatie Voorzienings Platform (NIVP) heeft op 9 september een bijeenkomst georganiseerd over de toepassing van AI bij Defensie. De bijeenkomst is opgezet met hulp van de Nederlandse AI Coalitie, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Royal NLR en het ministerie van Defensie. De meer dan 40 aanwezige bedrijven en kennisinstellingen zijn tijdens deze dag met Defensie de dialoog aangegaan en met elkaar gesproken over mogelijke oplossingen en initiatieven bij dit onderwerp. Afgesproken is dat bij diverse onderwerpen vervolgsessies worden georganiseerd.
NIVP|Innovatie|NIDV nieuws

Nieuws: 30-06-2021

Cybersecurity: nieuwe handreiking NCSC en cybersecuritybeeld 2021

Digitale veiligheid, Cybersecurity, vereist voortdurende alertheid en het tijdig nemen van beveiligingsmaatregelen. Daarom heeft het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) een handreiking opgesteld om bedrijven en overheid te informeren over maatregelen die elke organisatie zou moeten treffen. Tegelijkertijd is ook het nieuwe Cybersecuritybeeld 2021 gepubliceerd. Het rapport geeft inzicht in de digitale dreiging, de belangen die daardoor kunnen worden aangetast, de weerbaarheid en actuele risico’s.
NIVP|Veiligheid|Algemeen