Het NIDV Grondgebonden Platform (NGP) zet zich in voor samenwerking tussen de grondgebonden industrie met Defensie, Politie en Brandweer. Deze samenwerking moet ertoe leiden dat de industrie nauwer is verbonden bij de behoeftestelling en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en daardoor voor Defensie e.a. een nog grotere bijdrage kan leveren bij de vervulling van toekomstige behoeften.

Via het NGP wordt de Nederlandse grondgebonden industrie, die bestaat uit diverse unieke ondernemingen, actief ondersteund in de benadering van Defensie, Politie, Brandweer en kennisinstellingen. Door elkaar te begrijpen kunnen we vraag en aanbond beter op elkaar afstemmen en samen efficiënter innoveren. Dit draagt bij aan een sterke, kwalitatief hoogwaardige en innovatieve grondgebonden industrie.
Izaak Veerman, voorzitter NGP

Het NGP bevordert de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en industrie voor:

  1. Het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw en de instandhouding van materieel voor Defensie op het gebied van nationale veiligheid.
  2. Behoud van kennis en kunde en de verdere groei van de Nederlandse economie, doordat kennis wordt op- en uitgebouwd en werkgelegenheid wordt geboden.
  3. Het behoud en de ontwikkeling van het innovatief vermogen van de grondgebonden industrie.

Voorop in het NGP staan de operationele behoeften van Defensie e.a., en de antwoorden daarop van kennisinstellingen en bedrijven. De activiteiten voor bedrijven zijn gericht op inschakeling bij vervangingsprojecten zoals de BV206, Wissellaadsystemen en CBRN Fuchs, aansluiting van de industrie bij het Technology Center Land, bij innovatieprojecten via het CD&E. Een werkgroep Militair Geneeskundige Technologie is opgericht. Met Marktoriëntatiebijeenkomsten wordt de industrie betrokken bij bijv. het defensieprogramma ‘leidbaarheid’, maar ook matchmakingdagen bij de grotere landgebonden bedrijven.

Slagkracht op Land

Het NGP heeft als doel om de Nederlandse grondgebonden industrie als zelfscheppende en innovatieve industrie te versterken. Kennisontwikkeling en instandhouding zijn actuele thema’s in het NGP. Hierbij wordt nauw samengewerkt met Defensie.

De Nederlandse grondgebonden industrie kenmerkt zich door enkele grote bedrijven met jarenlange ervaring in grote Defensieprojecten en een grote vertegenwoordiging van innovatieve MKB’s met vaak unieke, hoogtechnologische producten. Via het NGP kunnen Defensie, Politie en Brandweer een strategisch partnerschap met de industrie vormgeven
Edwin Leidelmeijer, business development manager land

Doelstellingen NGP

  1. Het ondersteunen bij het positioneren van NGP-leden op de markt voor grondgebonden materieel en diensten op het gebied van nationale veiligheid.
  2. Het onder de aandacht brengen van kennis en kunde van de zelfscheppende grondgebonden industrie bij de Defensie Materieel Organisatie en het Commando Landstrijdkrachten en de andere betrokken ministeries en het optimaliseren van de onderlinge samenwerking.
  3. Het optimaliseren van grondgebonden kennis en het bevorderen van toegang tot de (inter)nationale markt.

Verder vindt overleg plaats over onderwerpen zoals de grondgebonden ontwikkelprojecten in Europese Defensie programma’s, de aansluiting bij het topsectorenbeleid, instandhouding van een sterke kennis- en maakcyclus en instandhouding. De NGP-leden zijn hierin van toegevoegde waarde voor de publieke veiligheidsorganisaties.

Laatste nieuws