Het NIDV Platform Vliegende Systemen (NPVS) richt zich op alle vliegende systemen, drones en ruimtevaart, behalve de F-35, welke is ondergebracht in het NIFARP. Het doel van de NPVS is de (op z’n minst gedeeltelijke) invulling van operationele behoeften van Defensie en andere overheidsdiensten met Nederlandse middelen.

De kracht van het NIDV Platform Vliegende Systemen is participatie aan ontwikkelingsprogramma’s van buitenlandse OEM’s vanaf concept via ontwikkeling naar productie en instandhouding met innovatieve oplossingen en toepassingen.
Michiel van der Maat, voorzitter NPVS

Doelstellingen NPVS

Participatie aan ontwikkelingsprogramma’s van buitenlandse OEM’s vanaf concept via ontwikkeling naar productie en instandhouding, met innovatieve oplossingen en toepassingen. Rechtstreeks, of door middel van Industriële participatie met buitenlandse fabrikanten van vliegende systemen (OEM’s). Het platform vervult daarbij een faciliterende rol. Vroegtijdige politieke keuzes zijn daarbij van doorslaggevend belang waarvoor het PVS zich inzet.

Het NPVS brengt de samenwerking tot stand tussen de Nederlandse lucht- en ruimtevaartindustrie en het ministerie van Defensie, kustwacht, Politie, Brandweer, veiligheidsregio’s, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en buitenlandse fabrikanten van vliegende systemen (OEM’s). Daarnaast draagt zij bij aan het behoud en de verdere uitbouw van hoogwaardige kennis, kunde en werkgelegenheid binnen de Nederlandse lucht- en ruimtevaartsector.

Het PVS ondersteunt de Nederlandse industrie bij het verkrijgen van nationale en internationale opdrachten van overheidsdiensten
Peter Huis in't Veld, Business Development Manager Luchtvaart en Internationale Handelsbevordering

Werkwijze NPVS

Ten aanzien van de deelname aan ontwikkelings- en productieprogramma’s van buitenlandse OEM’s werkt het NPVS nauw samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Defensie en andere relevante overheidsinstanties, alsmede met organisaties als Netherlands Aerospace Group (NAG) en SpaceNED. Matchmaking, gefaciliteerd door de NIDV, speelt in het werk van het platform een belangrijke rol.

Het NPVS bestaat uit vier werkgroepen:

  • Vastvleugelig
  • Helicopters
  • Onbemande Systemen
  • Ruimtevaart

Laatste nieuws