Het NIDV Platform Vliegende Systemen (NPVS) richt zich op alle vliegende systemen, drones en ruimtevaart, behalve de F-35, welke is ondergebracht in het NIFARP. Het doel van de NPVS is de (op z’n minst gedeeltelijke) invulling van operationele behoeften van Defensie en andere overheidsdiensten met Nederlandse middelen.

De kracht van het NIDV Platform Vliegende Systemen is participatie aan ontwikkelingsprogramma’s van buitenlandse OEM’s vanaf concept via ontwikkeling naar productie en instandhouding met innovatieve oplossingen en toepassingen.
Michiel van der Maat, voorzitter NPVS

Doelstellingen NPVS

Participatie aan ontwikkelingsprogramma’s van buitenlandse OEM’s vanaf concept via ontwikkeling naar productie en instandhouding, met innovatieve oplossingen en toepassingen. Rechtstreeks, of door middel van Industriële participatie met buitenlandse fabrikanten van vliegende systemen (OEM’s). Het platform vervult daarbij een faciliterende rol. Vroegtijdige politieke keuzes zijn daarbij van doorslaggevend belang waarvoor het PVS zich inzet.

Het NPVS brengt de samenwerking tot stand tussen de Nederlandse lucht- en ruimtevaartindustrie en het ministerie van Defensie, kustwacht, Politie, Brandweer, veiligheidsregio’s, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en buitenlandse fabrikanten van vliegende systemen (OEM’s). Daarnaast draagt zij bij aan het behoud en de verdere uitbouw van hoogwaardige kennis, kunde en werkgelegenheid binnen de Nederlandse lucht- en ruimtevaartsector.

Het PVS ondersteunt de Nederlandse industrie bij het verkrijgen van nationale en internationale opdrachten van overheidsdiensten
Peter Huis in't Veld, Business Development Manager Luchtvaart en Internationale Handelsbevordering

Werkwijze NPVS

Ten aanzien van de deelname aan ontwikkelings- en productieprogramma’s van buitenlandse OEM’s werkt het NPVS nauw samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Defensie en andere relevante overheidsinstanties, alsmede met organisaties als Netherlands Aerospace Group (NAG) en SpaceNED. Matchmaking, gefaciliteerd door de NIDV, speelt in het werk van het platform een belangrijke rol.

Het NPVS bestaat uit vier werkgroepen:

  • Vastvleugelig
  • Helicopters
  • Onbemande Systemen
  • Ruimtevaart

Laatste nieuws

Nieuws: 29-07-2021

Delftse bedrijven aan de slag met swarm-based verkenning

Delft Dynamics B.V., Tective Robotics, Avalor AI en TNO gaan samenwerken om een zwerm-gebaseerde verkenningscapaciteit naar het Nederlandse Ministerie van Defensie te brengen in het gegunde defensietechnologieproject SPEAR (Swarm-based Persistent Autonomous Reconnaissance)! Dit project zal worden ondersteund door de eenheid Robotica & Autonome Systemen (RAS) van 13 Lichte Brigade van de Koninklijke Landmacht.
NPVS|Innovatie|Industrie Nieuws

Nieuws: 23-07-2021

Delegatie Lockheed Martin bezoekt vliegbasis Eindhoven

Op 22 juli heeft een delegatie van Lockheed Martin, samen met een aantal NIDV-bedrijven, Vliegbasis Eindhoven bezocht. Deze week is Lockheed Martin met de delegatie op bezoek in Nederland om kennis te maken met het bedrijfsleven die zij mogelijk kunnen betrekken bij toekomstige projecten.
NPVS|Internationaal|Industrie Nieuws

Nieuws: 01-07-2021

Commandant LSK Luyt ontvangt ambitiedocument NPVS

Het NIDV-platform Vliegende Systemen (NPVS) is al sinds jaar en dag een ontmoetingsplaats voor bedrijven die actief zijn in de luchtvaartsector. De afgelopen jaren is het interessegebied van het platform verbreed tot vier thema’s, Fixed Wing, Rotary Wing, Onbemand en Space. Om in militaire termen gesproken “doel en oefening” van het platform duidelijk te maken is een ambitiedocument geschreven. Dat document is op 28 juni jl. door NIDV-voorzitter Hans Hillen aangeboden aan luitenant-generaal Dennis Luyt, Commandant Luchtstrijdkrachten.
NPVS|Defensie|NIDV nieuws