Het NIDV Platform Vliegende Systemen (NPVS) richt zich op alle vliegende systemen, drones en ruimtevaart, behalve de F-35, welke is ondergebracht in het NIFARP. Het doel van de NPVS is de (op z’n minst gedeeltelijke) invulling van operationele behoeften van Defensie en andere overheidsdiensten met Nederlandse middelen.

De kracht van het NIDV Platform Vliegende Systemen is participatie aan ontwikkelingsprogramma’s van buitenlandse OEM’s vanaf concept via ontwikkeling naar productie en instandhouding met innovatieve oplossingen en toepassingen.
Michiel van der Maat, voorzitter NPVS

Doelstellingen NPVS

Participatie aan ontwikkelingsprogramma’s van buitenlandse OEM’s vanaf concept via ontwikkeling naar productie en instandhouding, met innovatieve oplossingen en toepassingen. Rechtstreeks, of door middel van Industriële participatie met buitenlandse fabrikanten van vliegende systemen (OEM’s). Het platform vervult daarbij een faciliterende rol. Vroegtijdige politieke keuzes zijn daarbij van doorslaggevend belang waarvoor het PVS zich inzet.

Het NPVS brengt de samenwerking tot stand tussen de Nederlandse lucht- en ruimtevaartindustrie en het ministerie van Defensie, kustwacht, Politie, Brandweer, veiligheidsregio’s, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en buitenlandse fabrikanten van vliegende systemen (OEM’s). Daarnaast draagt zij bij aan het behoud en de verdere uitbouw van hoogwaardige kennis, kunde en werkgelegenheid binnen de Nederlandse lucht- en ruimtevaartsector.

Het PVS ondersteunt de Nederlandse industrie bij het verkrijgen van nationale en internationale opdrachten van overheidsdiensten
Peter Huis in't Veld, Business Development Manager Luchtvaart en Internationale Handelsbevordering

Werkwijze NPVS

Ten aanzien van de deelname aan ontwikkelings- en productieprogramma’s van buitenlandse OEM’s werkt het NPVS nauw samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Defensie en andere relevante overheidsinstanties, alsmede met organisaties als Netherlands Aerospace Group (NAG) en SpaceNED. Matchmaking, gefaciliteerd door de NIDV, speelt in het werk van het platform een belangrijke rol.

Het NPVS bestaat uit vier werkgroepen:

  • Vastvleugelig
  • Helicopters
  • Onbemande Systemen
  • Ruimtevaart

Laatste nieuws

Nieuws: 13-10-2021

GKN Aerospace en TNO ontwikkelen in samenwerking met Insitu een geavanceerd radarsysteem voor het Integrator onbemande vliegende systeem (UAS). Insitu is een dochterbedrijf van Boeing.

Het Multi-mission Radar Intelligence Surveillance Reconnaissance system (M-RaISR) is het eerste op de markt dat diverse belangrijke ISR-functies zoals Zoom Synthetic Aperture Radar (ZSAR), Ground Moving Target Indication (GMTI) en Maritime capabilities combineert in een enkele payload voor een onbemand vliegend systeem. Het is gebaseerd op het Affordable MultiBEam Radar systeem van TNO (AMBER). Het Nederlandse Ministerie van Defensie heeft in 2017 drie Integrator onbemande systemen besteld bij Insitu en zou daarmee dus ook gebruik kunnen gaan maken van het door GKN Aerospace en TNO ontwikkelde radarsysteem.
NPVS|Industrie Nieuws

Nieuws: 31-08-2021

Bijeenkomst NIDV Platform voor Vliegende Systemen bij het Defensie Helikopter Commando

Na een lange tijd van coronabeperkingen werd op vrijdag 27 augustus voor het eerst weer een fysieke bijeenkomst gehouden van het NIDV Platform voor Vliegende Systemen bij het Defensie Helikopter Commando (DHC) op de Vliegbasis Gilze-Rijen.
NPVS|NIDV nieuws

Nieuws: 29-07-2021

Delftse bedrijven aan de slag met swarm-based verkenning

Delft Dynamics B.V., Tective Robotics, Avalor AI en TNO gaan samenwerken om een zwerm-gebaseerde verkenningscapaciteit naar het Nederlandse Ministerie van Defensie te brengen in het gegunde defensietechnologieproject SPEAR (Swarm-based Persistent Autonomous Reconnaissance)! Dit project zal worden ondersteund door de eenheid Robotica & Autonome Systemen (RAS) van 13 Lichte Brigade van de Koninklijke Landmacht.
NPVS|Innovatie|Industrie Nieuws