De NIDV Industrie en Kennisinstellingen Advies Groep Europese Defensiesamenwerking (NIKAG) adviseert de Nederlandse overheid over Europese samenwerking. Europa werkt aan verbetering van de militaire capaciteiten en aan versterking van de Defensie Industriële en Technologische Basis. De Nederlandse regering trekt hierbij op samen met de NIDV in de Interdepartementale Coördinatiegroep (ICG) Europese Defensiesamenwerking.

In de ICG Europese Defensiesamenwerking vertegenwoordigt de NIDV ook niet-NIDV-deelnemers. In de ICG wordt de Nederlandse inbreng in het EDF en het daarbij benodigde aanvullende Nederlandse beleid afgestemd. Om de belangen in de ICG goed te behartigen, heeft de NIDV een beleidsplatform opgericht, de NIDV Industrie en Kennisinstellingen Advies Groep (NIKAG Europese Defensiesamenwerking (EDS). De in de NIKAG vertegenwoordigde organisaties adviseren directeur NIDV over zijn inbreng in de ICG en kunnen ook over andere onderwerpen t.a.v. het EDF advies uitbrengen.

De NIKAG stelt mij in staat om een goed beeld op te bouwen welke wensen Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hebben bij het EDF. Deze kan ik inbrengen in de ICG.
Ron Nulkes, directeur NIDV

Mede dankzij de inspanningen van de NIKAG zijn inmiddels zo’n tien Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen actief in het EDF en haar voorlopers.

Doelstellingen NIKAG

  • Uitbrengen van advies t.b.v. de NL deelname in de Europese Defensiesamenwerking, met in het bijzonder de inbreng t.b.v. de ICG EDS.
  • Eerste aanspreekpunt van de overheid bij bedrijven en kennisinstellingen.

Laatste nieuws

Nieuws: 12-07-2021

Nieuwe informatie EDF calls gepubliceerd

Nog geen twee weken geleden publiceerde de Europese Commissie de eerste opdrachten voor het Europese Defensiefonds (EDF) van 2021. Laatst zijn de laatste onderwerpen gespecificeerd voor een verzameling van 23 opdrachten met 37 specifieke onderwerpen die allemaal zijn verdeeld over 15 categorieën. Tegelijkertijd is er een verzameling van documenten gepubliceerd om de aanmeldingen in goede banen te leiden. Dit betekend dat de voorbereidende werkzaamheden kunnen beginnen.
NIKAG|Europa|Algemeen

Nieuws: 23-06-2021

Europees Defensiefonds (EDF) krijgt veel belangstelling

Gisteren vond de online voorlichtingsbijeenkomst plaats over het Europees Defensiefonds, georganiseerd door VNO/NCW, MKB-Nederland en de NIDV, met bijdragen van de ministeries van Defensie en EZK, en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze bijeenkomst past in een serie waarin VNO/NCW MKB Nederland de mogelijkheden van EU-financiering onder de aandacht brengt.
NIKAG|Europa|NIDV nieuws

Nieuws: 16-06-2021

Europees Defensieagentschap bevordert samenwerking via B2B-platform

In november 2019 heeft het Europese Defensieagentschap (EDA) een business-to-business (B2B) Platform gelanceerd, een online tool waarmee de defensieindustrie snel en gemakkelijk kunnen zoeken naar potentiële partners voor hun defensiegerelateerde projecten en programma’s. Het B2B Platform speelt in op de toegenomen vraag naar netwerken vanuit de industrie, met name als gevolg van de nieuwe defensie-initiatieven van de EU – zoals EDF. Deze initiatieven hebben ook gevolgen en voordelen voor de bredere Europese defensiegerelateerde industrie.
NIKAG|Europa|Algemeen