De NIDV Industrie en Kennisinstellingen Advies Groep Europese Defensiesamenwerking (NIKAG) adviseert de Nederlandse overheid over Europese samenwerking. Europa werkt aan verbetering van de militaire capaciteiten en aan versterking van de Defensie Industriële en Technologische Basis. De Nederlandse regering trekt hierbij op samen met de NIDV in de Interdepartementale Coördinatiegroep (ICG) Europese Defensiesamenwerking.

In de ICG Europese Defensiesamenwerking vertegenwoordigt de NIDV ook niet-NIDV-deelnemers. In de ICG wordt de Nederlandse inbreng in het EDF en het daarbij benodigde aanvullende Nederlandse beleid afgestemd. Om de belangen in de ICG goed te behartigen, heeft de NIDV een beleidsplatform opgericht, de NIDV Industrie en Kennisinstellingen Advies Groep (NIKAG Europese Defensiesamenwerking (EDS). De in de NIKAG vertegenwoordigde organisaties adviseren directeur NIDV over zijn inbreng in de ICG en kunnen ook over andere onderwerpen t.a.v. het EDF advies uitbrengen.

De NIKAG stelt mij in staat om een goed beeld op te bouwen welke wensen Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hebben bij het EDF. Deze kan ik inbrengen in de ICG.
Ron Nulkes, directeur NIDV

Mede dankzij de inspanningen van de NIKAG zijn inmiddels zo’n tien Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen actief in het EDF en haar voorlopers.

Doelstellingen NIKAG

  • Uitbrengen van advies t.b.v. de NL deelname in de Europese Defensiesamenwerking, met in het bijzonder de inbreng t.b.v. de ICG EDS.
  • Eerste aanspreekpunt van de overheid bij bedrijven en kennisinstellingen.

Laatste nieuws