De Nederlandse industrie met haar specifieke maritieme en onderzeebootkennis heeft zich verenigd in het Dutch Underwater Knowledge Centre (DUKC). Het DUKC speelt een onmisbare rol in de ontwikkeling, bouw en het onderhouden van onderzeeboten. Bij de bedrijven die zich hebben aangesloten bij dit kenniscentrum is dan ook veel kennis en kunde aanwezig.

Het DUKC maakt onderdeel uit van het NIDV Marinebouw Cluster (NMC)

Het DUKC heeft een coördinerende rol in de bundeling van alle Nederlandse kennis, kunde en ervaring op het gebied van onderwatertechniek. Ze vormt een intensieve samenwerking tussen bedrijven uit de Nederlandse maritieme industrie (waaronder bijvoorbeeld ook Damen, Thales, RH Marine, Bosch Rexroth, Van Halteren en Nevesbu etc), de Nederlandse kennisinstituten (zoals TNO en MARIN) en Defensie.

Actieve rol bij vervanging en onderhoud Walrusklasse

Onder regie van het DUKC is het instandhoudingsprogramma van de Walrusklasse onderzeeboten uitgevoerd. Daarmee is belangrijke kennis opgedaan, behouden en uitgebreid. Daarnaast is het DUKC betrokken bij de voorbereidende studies voor de vervangende onderzeebootcapaciteit en ondersteunt de contacten tussen Defensie en de nationale maritieme industrie. Op deze wijze is aangetoond dat de Nederlandse industrie nog steeds over de vereiste ontwerpkennis en technologie beschikt om ook nieuwe onderzeeboten te bouwen.

Activiteiten voor de vervanging van de onderzeeboten zijn bijvoorbeeld gericht op het volgen van marktconsultaties en het contact leggen en samenwerking met de buitenlandse consortia. Verder geeft het DUKC ambitiedocument een nauwkeurige beschrijving van de kennis en competenties van aangesloten bedrijven en kennisinstituten op het gebied van onderwatertechnologie.

Het project Vervanging onderzeebootcapaciteit is een project dat een aanpak in de vertrouwde samenwerking met de Nederlandse industrie, kennisinstituten én Defensie volledig rechtvaardigt. Door de broodnodige stabiele basis van kennisinstellingen en bedrijven te verstevigen, houden we de reeds aanwezige onderzeebootkennis, onderwatertechnologie en productiecapaciteiten in huis en kan er verder worden geïnnoveerd.
Harm Kappen, voorzitter DUKC

Laatste nieuws

Nieuws: 10-12-2020

DUKC publiceert nieuw ambitiedocument

Het project “Vervanging onderzeebootcapaciteit” is een van de grootste en meest complexe materieelprojecten voor de komende jaren. Een substantiële participatie is voor de Defensie zeker zo belangrijk als voor de nationale industrie: het borgt immers de strategische autonomie van onze Onderzeedienst. Het DUKC staat voor het behoud van onderwatertechnologie en zet zich in om deel te nemen aan het project “Vervanging onderzeebootcapaciteit”. Het DUKC is een werkgroep van het Platform NIDV Marinebouw Cluster. Bedrijven met een ambitie en een toekomst die past bij Nederland als toonaangevende maritieme natie.
DUKC|NIDV nieuws

Nieuws: 10-12-2020

Periscoopproductie komt terug naar Nederland

Nedinsco uit Venlo heeft met HENSHOLDT Optronics GmbH uit Oberkochen (DE) een intentieverklaring getekend om complexe onderdelen voor periscopen te produceren. De productie zal plaatsvinden in de bestaande vestiging van Nedinsco in Venlo. Voor de montage zal een high-end speciale productieruimte worden gecreëerd met behulp van de modernste optronische gereedschappen en apparatuur. De productie begint in de zomer van 2021 en zal de komende jaren naar verwachting verder groeien.
DUKC|Industrie Nieuws

Nieuws: 10-12-2020

Zet in op Nederlandse defensie-industrie bij de vervanging van de onderzeeboten

Nederlandse marineschepen zijn sinds de tijd van Michiel de Ruyter in gezamenlijke ontwikkelings- en bouwprojecten tot stand gekomen. Daarbij werkt Defensie als ontwikkelaar samen met Nederlandse kennisinstellingen en industrie aan het concept en product. Deze samenwerking staat bekend als de Gouden Driehoek. Deze samenwerking levert zonder uitzondering aantoonbaar goedkopere, slimmer bemande en meer state-of-the-art platformen dan concurrerende werven.
DUKC|NIDV nieuws