De Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstituten met specialistische kennis en kunde op het gebied van onderwatertechnologie hebben zich als kennisplatform verenigd het Dutch Underwater Knowledge Centre (DUKC). DUKC staat voor het behoud, de ontwikkeling en positionering van de kennis en kunde bij de bestaande onderwaterindustrie en gerelateerde onderzoeksinstituten. DUKC streeft naar een constante betrokkenheid bij het onderhoud aan onze onderzeeboten en toekomstige vervangingsprogramma’s. Hiermee behouden en ontwikkelen we het innovatieve vermogen op het gebied van onderwatertechnologie en positioneren we de Nederlandse onderwaterindustrie en gerelateerde onderzoeksinstituten op de buitenlandse markt.

Het DUKC maakt onderdeel uit van het NIDV Marinebouw Cluster (NMC)

Het DUKC is een specialistische werkgroep van het Nederlands Marinebouw Cluster (NMC) en heeft een coördinerende rol in de bundeling van alle Nederlandse kennis, kunde en ervaring op het gebied van onderwatertechniek. De leden werken intensief samen en ondersteunen gezamenlijk het strategische belang van een nationale basis van onderzeebootkennis en -capaciteit.

Actieve rol bij vervanging en onderhoud Walrusklasse

Zo is bijvoorbeeld het Instandhoudingsprogramma van de Walrusklasse onderzeeboten onder regie van het DUKC uitgevoerd. Daarmee is belangrijke kennis opgedaan, behouden en uitgebreid. Daarnaast is het DUKC betrokken bij de voorbereidende studies voor de vervangende onderzeebootcapaciteit en ondersteunt de contacten tussen Defensie en de nationale maritieme industrie. Op deze wijze is aangetoond dat de Nederlandse industrie nog steeds over de vereiste ontwerpkennis en technologie beschikt om tevens een grote rol te spelen bij het ontwerp en de bouw van de  nieuwe onderzeeboten.

Voor de vervanging van de onderzeeboten richt DUKC zich bijvoorbeeld  op het volgen van marktconsultaties en onderhoudt zij nauwe contacten met de buitenlandse kandidaatwerven. Het DUKC ambitiedocument een nauwkeurige beschrijving van de kennis en competenties van aangesloten bedrijven en kennisinstituten op het gebied van onderwatertechnologie.

Het project Vervanging onderzeebootcapaciteit is het grootste en meest strategische defensieproject op dit moment. De betrokkenheid van Nederlandse bedrijven en kennisinstituten bij dit project zal niet alleen leiden tot stijging van de werkgelegenheid in de gehele maritieme sector maar ook tot innovaties die de komende decennia grote invloed hebben op de wereldwijde reputatie van Nederland als maritieme natie. We hebben bewezen dat nergens anders ter wereld een samenwerking van industrie, kennisinstituten én Defensie leidt tot een bijzonder succesvol en kosteneffectief onderhoudsconcept. . Door de essentiële stabiele basis van kennisinstellingen en bedrijven te verstevigen, houden we de reeds aanwezige onderzeebootkennis, onderwatertechnologie en productiecapaciteiten in huis en kan er verder worden geïnnoveerd.
Harm Kappen, voorzitter DUKC

Laatste nieuws

Nieuws: 04-04-2022

“Offerte aanvraag nieuwe onderzeeboten eind 2022”

Het Ministerie van Defensie stapt af van van het huidige complexe dialoogproces voor de verwerving van nieuwe onderzeeboten. Het is de bedoeling om sneller een offerteaanvraag in te dienen, maar de planning vertraagt. Ook wordt er langer doorgevaren met twee van de vier oude onderzeeboten. Dat staat in de brief van het Ministerie van Defensie aan de Tweede Kamer van 1 april jl. waarin de voorgang van het project is beschreven. Meer duidelijkheid dus, maar betrokkenheid van de Nederlandse defensie-industrie wordt nauwelijks genoemd, behoudens een mogelijke rol bij de instandhouding.
DUKC|Algemeen

Nieuws: 14-09-2021

Antwoorden rapportage onderzeeboten, mkb ongerust

Het project vervanging onderzeeboten van de Walrus-klasse houdt de gemoederen bezig. Zeker daar waar het de participatie van de Nederlandse industrie betreft. Deze industrie, verenigd in het NIDV platform Dutch Underwater Knowlegde Center (DUKC), heeft al enkele keren aan de bel getrokken. Snellere besluitvorming is essentieel en de gewenste industriële participatie blijft namelijk onderbelicht. De eisen daaromtrent zijn afgezwakt. Zo blijkt opnieuw uit de antwoorden op de schriftelijke vragen naar aanleiding van de Basisrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit.
DUKC|Defensie|Algemeen

Nieuws: 24-02-2021

DUKC publiceert nieuw ambitiedocument

Het project “Vervanging onderzeebootcapaciteit” is een van de grootste en meest complexe materieelprojecten voor de komende jaren. Een substantiële participatie is voor de Defensie zeker zo belangrijk als voor de nationale industrie: het borgt immers de strategische autonomie van onze Onderzeedienst. Het DUKC staat voor het behoud van onderwatertechnologie en zet zich in om deel te nemen aan het project “Vervanging onderzeebootcapaciteit”. Het DUKC is een werkgroep van het Platform NIDV Marinebouw Cluster. Bedrijven met een ambitie en een toekomst die past bij Nederland als toonaangevende maritieme natie.
DUKC|NIDV nieuws