Op 15 juni heeft de staatssecretaris voor defensie de tweede kamer een brief gestuurd om de kamerleden nader te informeren over de activiteiten van het programma vervanging onderzeebootcapaciteit. Deze brief informeerde de tweede kamer voornamelijk over de voortgang die het programma geboekt heeft en de inrichting van het proces van gunning.

De offerteaanvraag voor de drie kandidaat-werven is op 16 november 2022 door Defensie verzonden. Offertes moeten uiterlijk voor 28 juli 2023 ingediend zijn. Na die datum begint het proces tot gunning dat naar verwachting tot eind januari 2024 zal duren. Ook spreekt Defensie met de kandidaat-werven over de totstandkoming van de Industrial Cooperation Agreement (ICA). De ICA-voorstellen moeten ook voor 28 juli 2023 ingediend moeten worden, waarna het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat de inhoud zal verifiëren en evalueren.

Om de onderzeeboten gedurende hun levensduur zelfstandig te kunnen inzetten en onderhouden wordt niet alleen met de kandidaat-werven maar ook met de drie bijbehorende overheden gesproken. Om de benodigde toegang tot kennis, rechten, mensen en middelen te waarborgen werkt Defensie momenteel met de drie overheden aan een concept Memorandum of Understanding (MoU).

Voor meer informatie over de voortgang van het programma vervanging onderzeebootcapaciteit kunt u hieronder de kamerbrief downloaden.

Laatste nieuws