Op 15 juni heeft de staatssecretaris voor defensie de tweede kamer een brief gestuurd om de kamerleden nader te informeren over de activiteiten van het programma vervanging onderzeebootcapaciteit. Deze brief informeerde de tweede kamer voornamelijk over de voortgang die het programma geboekt heeft en de inrichting van het proces van gunning.

De offerteaanvraag voor de drie kandidaat-werven is op 16 november 2022 door Defensie verzonden. Offertes moeten uiterlijk voor 28 juli 2023 ingediend zijn. Na die datum begint het proces tot gunning dat naar verwachting tot eind januari 2024 zal duren. Ook spreekt Defensie met de kandidaat-werven over de totstandkoming van de Industrial Cooperation Agreement (ICA). De ICA-voorstellen moeten ook voor 28 juli 2023 ingediend moeten worden, waarna het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat de inhoud zal verifiëren en evalueren.

Om de onderzeeboten gedurende hun levensduur zelfstandig te kunnen inzetten en onderhouden wordt niet alleen met de kandidaat-werven maar ook met de drie bijbehorende overheden gesproken. Om de benodigde toegang tot kennis, rechten, mensen en middelen te waarborgen werkt Defensie momenteel met de drie overheden aan een concept Memorandum of Understanding (MoU).

Voor meer informatie over de voortgang van het programma vervanging onderzeebootcapaciteit kunt u hieronder de kamerbrief downloaden.

Laatste nieuws

Nieuws: 08-12-2023

Proeftuin voor bescherming onderzeese infrastructuur geopend: Seabed Security Experimentation Centre

Nederland doet vanaf vandaag experimenteel onderzoek met Denemarken, Duitsland, Finland, Noorwegen en Zweden om onderzeese infrastructuur te beschermen. De oprichting van het Seabed Security Experimentation Centre (SeaSEC) is onderdeel van het Northern Naval Capability Cooperation-initiatief. Dit samenwerkingsverband tussen defensieorganisaties van de 6 partners is vandaag officieel bekrachtigd in Washington. Het NNCC is gestart om de maritieme industrie sterker te maken. Dat is nodig om over de beste systemen en materieel te kunnen beschikken.
DUKC|Defensie Industrie Strategie|Industrie Nieuws

Nieuws: 31-07-2023

Defensie ontvangt offertes voor nieuwe onderzeeboten

Defensie heeft van de 3 kandidaat-werven een reactie op de offerte-aanvraag ontvangen voor de levering van 4 nieuwe onderzeeboten. Het gaat om Naval Group, Saab Kockums en Thyssenkrupp Marine Systems.
DUKC|Defensie

Nieuws: 28-10-2022

‘Houdt Nederlandse maritieme kennis beschikbaar voor krijgsmacht’

‘De betrokkenheid van de Nederlandse defensie-industrie bij de aanschaf van nieuwe onderzeeboten is essentieel voor het behouden van een autonome krijgsmacht. Zonder de inzet van Nederlandse bedrijven, dreigt belangrijke maritieme kennis en kunde uit ons land verloren te gaan en staat de eigen zeggenschap over de inzetbaarheid van onderzeeboten op het spel.’ Dat zeggen NIDV, NMT, FME en VNO-NCW in een Brief aan de Tweede Kamer. De organisaties herhalen hun eerdere oproep om de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven – inclusief het MKB – zo goed mogelijk te borgen.  
DUKC|Defensie|Industrie Nieuws