‘De betrokkenheid van de Nederlandse defensie-industrie bij de aanschaf van nieuwe onderzeeboten is essentieel voor het behouden van een autonome krijgsmacht. Zonder de inzet van Nederlandse bedrijven, dreigt belangrijke maritieme kennis en kunde uit ons land verloren te gaan en staat de eigen zeggenschap over de inzetbaarheid van onderzeeboten op het spel.’ Dat zeggen NIDV, NMT, FME en VNO-NCW in een Brief aan de Tweede Kamer. De organisaties herhalen hun eerdere oproep om de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven – inclusief het MKB – zo goed mogelijk te borgen.

 

Bredere definitie kritische systemen

Om de participatie van Nederlandse bedrijven te waarborgen, is het volgens de organisaties belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de capaciteiten van de Nederlandse industrie. ‘Bijvoorbeeld op het gebied van hoogwaardige technologische systemen. Door een bredere definitie te hanteren voor deze kritische systemen en de eisen dusdanig te specifiëren, zorgen we ervoor dat leveranciers genoodzaakt zijn Nederlandse bedrijven te betrekken.’

Sluit industriële samenwerkingsovereenkomst

Verder is het volgens de ondertekenaars van de brief van belang om de Nederlandse betrokkenheid vast te leggen in een industriële samenwerkingsovereenkomst (ICA). ‘Op deze manier voorkomt Nederland een te grote afhankelijkheid van een buitenlandse werf voor de bouw en het ouderhoud van onderzeeboten.’

Belang autonome defensie-industrie

‘De oorlog in Oekraïne en het incident rond Nord Stream 2 hebben de kwetsbaarheid van onze maritieme veiligheidssituatie laten zien. Dit benadrukt het belang van een sterke krijgsmacht, gesteund door een autonome en innovatieve defensie-industrie’, stellen de briefschrijvers. De vervanging van de Walrusklasse onderzeeboten is volgens de organisaties bij uitstek geschikt om de aanwezige industriële kennis in ons land verder uit te bouwen en te verstevigen.

Laatste nieuws

Nieuws: 20-09-2022

NIDV positief over kansen participatie Nederlandse bedrijven bij project Vervanging Onderzeeboten

Met zijn brief aan de Tweede Kamer ‘Toekomst van de Nederlandse onderzeedienst’ geeft de staatssecretaris van Defensie opvolging aan zijn toezegging in het commissiedebat Materieel Defensie van 29 juni jl. In de offerteaanvraag wordt opgenomen dat de werven punten kunnen verdienen wanneer zij de Nederlandse industrie betrekken.
DUKC|Defensie|Industrie Nieuws

Nieuws: 27-06-2022

Betrek Nederlandse industrie bij aanschaf nieuw defensiematerieel

De Nederlandse industrie moet zoveel mogelijk betrokken worden bij de aanschaf van nieuw defensiematerieel, in het bijzonder op (niche) terreinen waar Nederland nu nog veel hoogwaardige kennis en kunde heeft. Dat zeggen NIDV, NMT en FME en VNO-NCW vandaag in een gezamenlijke oproep. ‘In het huidige aanbestedingstraject voor de nieuwe onderzeeboten is bijvoorbeeld geen eis voor het betrekken van de Nederlandse industrie bij de bouw opgenomen. Hierdoor ontstaat het risico dat Nederlandse bedrijven straks buiten spel staan’, aldus de vier ondernemersorganisaties die de politiek om garanties hiervoor vragen in
DUKC|Industrie Nieuws

Nieuws: 08-06-2022

Nederlandse onderwatertechnologie van wereldklasse op UDT-beurs

Op de driedaagse beurs Undersea Defence and Technology (UDT) te Ahoy Rotterdam staan 12 NIDV-deelnemers in het Dutch Underwater Knowledge Center (DUKC) in een gezamenlijke stand. In één oogopslag is duidelijk hoe sterk de Nederlandse kennisbasis is in haar diepgang en samenwerking.
DUKC|Gouden Ecosysteem|Industrie Nieuws