Defensie heeft van de 3 kandidaat-werven een reactie op de offerte-aanvraag ontvangen voor de levering van 4 nieuwe onderzeeboten. Het gaat om Naval Group, Saab Kockums en Thyssenkrupp Marine Systems.

De offertes moesten uiterlijk 28 juli binnen zijn. Defensie kan nu beginnen met het traject van beoordeling en van voorbereiding op het gunningsbesluit. Dit traject wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 afgerond.

De kandidaat-werven hebben ook bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hun voorstellen ingediend voor industriële samenwerking, een zogenoemde Industrial Cooperation Agreement (ICA). Deze ICA is bedoeld om de Nederlandse Defensie Technologische en Industriële Basis (NLDTIB) te versterken. De winnende werf moet hieraan bijdragen.

Bron: Defensie.nl

Laatste nieuws

Nieuws: 19-06-2023

Kamerbrief vervanging onderzeebootcapaciteit

Op 15 juni heeft de staatssecretaris voor defensie de tweede kamer een brief gestuurd om de kamerleden nader te informeren over de activiteiten van het programma vervanging onderzeebootcapaciteit. Deze brief informeerde de tweede kamer voornamelijk over de voortgang die het programma geboekt heeft en de inrichting van het proces van gunning.
DUKC|Industrie Nieuws

Nieuws: 28-10-2022

‘Houdt Nederlandse maritieme kennis beschikbaar voor krijgsmacht’

‘De betrokkenheid van de Nederlandse defensie-industrie bij de aanschaf van nieuwe onderzeeboten is essentieel voor het behouden van een autonome krijgsmacht. Zonder de inzet van Nederlandse bedrijven, dreigt belangrijke maritieme kennis en kunde uit ons land verloren te gaan en staat de eigen zeggenschap over de inzetbaarheid van onderzeeboten op het spel.’ Dat zeggen NIDV, NMT, FME en VNO-NCW in een Brief aan de Tweede Kamer. De organisaties herhalen hun eerdere oproep om de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven – inclusief het MKB – zo goed mogelijk te borgen.  
DUKC|Defensie|Industrie Nieuws

Nieuws: 20-09-2022

NIDV positief over kansen participatie Nederlandse bedrijven bij project Vervanging Onderzeeboten

Met zijn brief aan de Tweede Kamer ‘Toekomst van de Nederlandse onderzeedienst’ geeft de staatssecretaris van Defensie opvolging aan zijn toezegging in het commissiedebat Materieel Defensie van 29 juni jl. In de offerteaanvraag wordt opgenomen dat de werven punten kunnen verdienen wanneer zij de Nederlandse industrie betrekken.
DUKC|Defensie|Industrie Nieuws