Vandaag trad Voorzitter NIDV Raymond Knops op bij ‘Sven op 1’. Hij ging daarbij in op het investeren in veiligheid, verdergaande samenwerking in Europa, het positioneren van het Nederlandse bedrijfsleven en behoud van essentiële kennis in Nederland.

Op jaarbasis gaat er zo’n €5 miljard om in de NL defensie-industrie met 20.000 directe banen in Nederland. We zijn goed in sensoren, elektronica, communicatietechnologie, radar- en ICT-systemen en hebben een sterke maritieme industrie. Na lange tijd van bezuinigingen gaat er nu weer meer geld naar defensie. Het is dan wel zaak dat dit ook voor de toekomst geborgd blijft. We zijn dus gebaat bij een duidelijke en lange termijn rol van de overheid zodat bedrijven dan ook weer bereid zijn om te investeren, aldus Raymond Knops.

Luister het gesprek hier terug

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 03-06-2024

NL EASP AIR voor 4e keer contract toegewezen door Frontex EU Grens- en Kustwacht

Voor de vierde keer heeft NL EASP AIR een meerjarige, lange afstand, maritieme surveillance contract toegewezen gekregen door de Europese Commissie en EU Frontex Border and Coast Guard. Er zijn maar drie EU dienstverleners geselecteerd voor dit contract met een waarde van €112 miljoen. Een mid-range tender met een waarde van €50 miljoen wordt momenteel nog verwerkt.
Industrie Nieuws

Nieuws: 30-05-2024

Noodzakelijke opschaling vraagt om passende maatregelen

Het ministerie van EZK voor tweejaarlijks een onderzoek uit naar de omvang, structuur en kennis van de NLDTIB. Berenschot heeft dit onderzoek begin 2024 uitgevoerd, en het rapport daarvan is 27 mei naar de Tweede Kamer gestuurd.  Belangrijke nieuwe thema’s in dit onderzoek waren groeiverwachtingen, opschalingsmogelijkheden en financieringsknelpunten.
Algemeen

Nieuws: 17-05-2024

Defensie projecten overzicht 2024 gepubliceerd

Op 15 mei – op verantwoordingsdag- is het nieuwe Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2024 aangeboden aan Tweede Kamer en gepubliceerd. Het Defensie Projectenoverzicht wordt tegenwoordig op verantwoordingsdag gepubliceerd, naar aanleiding van de actualisatie van het DMP-proces.  De belangrijkste reden is dat het primair een verantwoordingsdocument is, en de publicatiedatum dus beter past bij verantwoordingsdag. De NIDV Projectendag, normaal gespoken gekoppeld aan het DPO, zal dit jaar nog steeds op 24-09-2024 plaatsvinden.
Algemeen