De Nederlandse overheid heeft de conceptwet Weerbaarheid defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie ter consultatie gepubliceerd. De conceptwet introduceert een drietal instrumenten om de defensiecapaciteit te versterken, ongewenste buitenlandse investeringen tegen te gaan en een juridische basis te geven aan geschiktheidsverklaringen voor de NAVO en EU. 

Het conceptwetsvoorstel biedt meer mogelijkheden om bedrijven in de defensie-industrie te steunen en aanwijzingen te geven over bijvoorbeeld de productie en instandhouding van defensiematerieel. Maar ook voor samenwerking tussen bedrijven, met kennisinstellingen en andere partijen.  

Drie doelen, drie instrumenten

De conceptwet dient drie doelen: het verder opschalen van de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie, het beperken van ongewenste inmenging daarin door investeringen, fusies en overnames te toetsen op risico’s voor de nationale veiligheid en het verbeteren van de internationale uitgangspositie.   

  • Monitoring en regulering van de Nederlandse Defensie Technologische en Industriële Basis (NLDTIB): Dit omvat periodieke rapportages over de NLDTIB, de aanwijzing van bedrijven met een cruciale rol voor Defensie als ‘diensten van algemeen economisch belang’ (DEAB), en de mogelijkheid om deze bedrijven financieel te steunen en/of te verplichten tot het aanhouden van strategische voorraden of capaciteit. 
  • Veiligheidstoets op defensiegebied: Gericht op het beheersen van risico’s voor de nationale veiligheid bij investeringen, overnames en andere verwervingsactiviteiten bij belangrijke defensieleveranciers. Dit omvat een meldplicht voor dergelijke activiteiten en de mogelijkheid voor de overheid om voorwaarden te stellen. Ook biedt het de mogelijkheid de investeringen en/of verwervingsplannen tegen te houden. Deze sectorale investeringstoets staat bovenop de algemene investeringstoets (Wet VIFO) die reeds van kracht is. 
  • Geschiktheidsverklaring voor defensie- en veiligheidsactiviteiten: Bedrijven die willen leveren aan de NAVO of EU of deel willen nemen aan een internationaal programma zoals het EDF moeten daarvoor een geschiktheidsverklaring overhandigen. Voor deze verklaring wordt in deze wet een juridische basis gecreëerd. 

Internetconsultatie: uw stem telt! 

De internetconsultatie van het wetsvoorstel loopt tot 31 augustus. In deze periode kan iedereen zijn of haar mening geven over het voorstel. Dit kan leiden tot aanpassing ervan. Het voorstel wordt vervolgens besproken in de ministerraad en na akkoord voorgelegd aan de Raad van State voor advies. Daarna wordt het wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer.   

De NIDV zal een reactie schrijven op het wetsvoorstel en roept op om ook zelf te reageren. Dat kan via de NIDV, maar u kunt dat ook zelf doen via: 

Overheid.nl | Consultatie Wet weerbaarheid defensie en veiligheid gerelateerde industrie (internetconsultatie.nl)  

U vindt op deze pagina ook alle relevante documenten zoals het conceptwetsvoorstel.  

Wij ontvangen graag uw input via office@nidv.eu; ook als u zelf direct reageert.  

Op maandag 26 augustus organiseert de NIDV een digitale bijeenkomst voor haar deelnemers over het conceptwetsvoorstel. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws