Op de NAVO-top in Vilnus, Litouwen, presenteert de NAVO het NATO Innovation Fund (NIF). Het NIF is een venture capital fonds dat innovaties op het op gebied van Deep Tech probeert aan te moedigen. In een bijeenkomst van de Atlantische Commissie op 14 juni in Den Haag gingen David van Weel (Assistant Secretary General, NATO), Agnes Venema (security policy expert and researcher at DCAF) en Mariette Doornekamp (Deeptech Equity NL) onder leiding van Alex Krijger (Krijger & Partners) daar dieper op in. Het NIF is in het leven geroepen om de commerciële innovatiekracht terug te halen bij defensie. De NAVO wil zich aan de voorkant aansluiten bij de organisaties die onderzoek doen naar onderwerpen zoals kunstmatige intelligentie, big data en kwantumtechnologieën.

Het NATO Innovation Fund (NIF)

De NAVO maakt in de komende 15 jaar 1 miljard euro vrij om te investeren in bedrijven die zich bezighouden met Deep Tech. Het NIF is een lange termijn fonds dat bedrijven helpt bij het investeren in defensie toepassingen van Deep Tech. Het venture capital fonds is uitsluitend gefocust op bedrijven die zich in het dual use spectrum begeven. Dit houdt in dat zij naast een defensieafzetmarkt ook een commerciële afzetmarkt hebben. Het NATO Innovation Fund gaat zich met name richten op startups die zich in de beginfase van ontwikkeling bevinden. Het NIF zal zich richten op hoog risico bedrijven en steunt deze bedrijven met kapitaal om het investeringsrisico op te vangen. Naast de investering zorgt het voor een connectie voor startups in het innovatie ecosysteem van de NAVO. Daarnaast geeft het de potentie om technologie te verkopen aan de 23 deelnemende landen. Startups kunnen, na ratificatie van het fonds in juli, vanaf eind 2023 voostellen indienen om deel te nemen. Een onafhankelijke commissie zal de voorstellen beoordelen.

DIANA

Eerder kondigde de Alliantie al het Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) aan. Naar verwachting publiceert de NAVO in juli de eerste drie voorstellen in dit innovatieprogramma. DIANA is een subsidieprogramma om Emerging and disruptive technologies in de private sector aan te jagen en toe te passen in het militaire domein. Het bestaat onder andere uit meer dan 90 deep-tech testcentra waar ondernemers hun voorgestelde technologische oplossingen kunnen demonstreren en valideren, samen met speciale financiële ondersteuning. DIANA zal voor verbinding zorgen tussen bedrijven en kennisinstituten en universiteiten.