Het NPTC (NIDV Platform Trade Compliance) zet zich in om de kennis van wet- en regelgeving op het gebied van export uit te wisselen en ervaringen te delen. Er wordt daarvoor nauw samengewerkt met de verschillende ministeries.

Het belang van exportregelgeving

De Defensiesector is in grote mate afhankelijk van haar export naar onze bondgenoten en bevriende overheden. De sector typeert zich door de hoogtechnologische en specialistische producten en diensten die het levert aan overheden en internationale Original Equipment Manufacturers (OEM’s). Nederland is echter een relatief kleine afzetmarkt. De industrie is voor haar voortbestaan daarom voor een groot gedeelte afhankelijk van buitenlandse opdrachtgevers. Een hoog niveau van compliance op het gebied van wet- en regelgeving is daarom essentieel.

De Nederlandse defensie- en veiligheidssector erkent het belang van wet- en regelgeving. De juiste toepassing daarvan door industrie en overheid, hiervoor is goede informatievoorziening en uitwisseling essentieel.
Matthijs Olde, adviseur Public Affairs en Communicatie

Doelstellingen van het NPTC:

  1. Het versterken van de trade compliance binnen de defensie- en veiligheidssector.
  2. Als gesprekspartner dienen voor de overheid vanuit het perspectief als ervaringsdeskundigen.

NIDV-deelnemers informeren over nationale en internationale export wet- en regelgeving.

Laatste nieuws