NIDV Platform Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid (NPDMV)

De op politiek niveau afgesproken klimaat- en milieudoelen (Green Deal) hebben ervoor gezorgd dat het belang van energietransitie en milieumaatregelen goed op de agenda is gekomen. De effecten van klimaatverandering en de daaruit ontstane en nog te verwachten veiligheidsproblemen zijn evident. Ook de NL Defensie- en Veiligheidssector wil een deel van de oplossing zijn en niet van het probleem.

Het NPDMV gaat concrete acties ondernemen om bedrijven, onderzoeksinstellingen en Defensie te helpen om de ambitieuze maar noodzakelijke klimaat- en milieudoelen tijdig te realiseren. Dit kan leiden tot nationale en internationale business-opportunity’s die de Nederlandse kennis- en productiecapaciteiten op de kaart zetten.

Ter ondersteuning zijn drie werkgroepen ingesteld die worden geleid door de bestuursleden:

    1. Regelgeving, Beleid en Rapportage (GKN-Fokker, Capgemini)
    2. Wetenschap, Innovatie en Technologie (NLR, DNV)
    3. Marketing, Communicatie, Management en Organisatie (Saab, ADSE)

In 2023 zal NPDMV een ambitiedocument ontwikkelen waarin de missie en visie van het platform en de plannen voor de komende jaren worden uitgewerkt. De eerste platformbijeenkomst is op 25 januari 2023 op Camp New Amsterdam. Naast Defensie sluit ook de duurzaamheidsmanager Politie hierbij aan.

Webpagina onder constructie