NIDV Platform Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid (NPDMV)

Het NIDV platform Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid (NPDMV) streeft naar versterking van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidssector door verduurzaming. Ook de versnelde energietransitie vraagt om krachtenbundeling van partijen uit de sector. Dit platform, bestaande uit technologisch hoogwaardige bedrijven, kennisinstellingen en defensie en politie, brengt die partijen bij elkaar. Deelnemers ondersteunen elkaar om gezamenlijk op een hoger kennisniveau te komen en zo een impactvolle bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van de klimaat- en milieudoelen, zoals onder andere vastgelegd in de Defensie Energie en Omgeving Strategie (DEOS) en het daarbij behorende Plan Aanpak Energietransitie Defensie.

Missie

Een leidende bijdrage leveren aan de verduurzaming van de Nederlandse defensie- en veiligheidssector door het bevorderen van kennis en samenwerking en het leveren van advies.

Wat het platform concreet doet

Bevorderen en faciliteren van kennis en samenwerking op het gebied van duurzaamheid, milieu en klimaatveiligheid

 • Adviseren over duurzaamheid en milieu:
  • ter voorbereiding op nationaal beleid
  • over inbreng in relevante (inter)nationale associaties
  • over R&D projecten ter bevordering van productontwikkeling

Lopende activiteiten

 • Stimuleren van kennisdeling en samenwerking tussen defensie en NIDV-leden op het gebied van R&D, productontwikkeling en nationaal beleid, gerelateerd aan duurzaamheid, milieu en veiligheid;
 • Het voor haar leden inzichtelijk maken van de (inter)nationale (financiële) instrumenten in het kader van onder andere EU’s Green Deal, EDF en RVO, en het faciliteren bij de aanvraag en het gebruik hiervan;
 • Adviseren over R&D duurzaamheidsprojecten die voor het Europees Defensie Fonds en andere fondsen kunnen worden aangemeld, ter bevordering van productontwikkeling door de Nederlandse defensie- en veiligheidssector.

Bestuur en werkgroepen

Naast het zeskoppige bestuur, bestaande uit afgevaardigden van SAAB, DNV, ADSE, Capgemini, GKN-Fokker en NLR, telt het platform 3 werkgroepen:

 • Werkgroep Regelgeving, Beleid & Rapportage
 • Werkgroep Wetenschap, Techniek & Innovatie
 • Werkgroep Marketing, Communicatie, Management & Organisatie

Het Ministerie van Defensie en de Nationale Politie nemen via een vast aanspreekpunt als toehoorder deel aan de bestuursvergaderingen.

Deelname aan het platform
Het NPDMV bevordert kansen voor de platformleden door het faciliteren van contacten, kennisdeling en samenwerking, en door een gezamenlijke inspanning voor marktuitbreiding, marktvergroting en export. Deelname aan het platform staat open voor alle NIDV-deelnemers. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, stuur dan een mail naar Paul de Witte, secretaris.

De klimaat- en milieuproblematiek staat hoog op de (inter)nationale politieke agenda. Als Nederlandse defensie- en veiligheidssector nemen we daarin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door het samenbrengen van verschillende organisaties uit de sector in dit platform, kunnen we kennis met elkaar delen en opbouwen om de verdere verduurzaming van de Nederlandse defensie- en veiligheidssector naar een hoger niveau te tillen.
Jan Terlouw, Voorzitter NIDV platform Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid

Laatste nieuws