Het Integrated Logistics Support (ILS) Platform van de NIDV is al een aantal jaar bezig met het vormgeven van een uniforme aanpak voor life-cycle-management binnen Defensie en Nederland. De focus ligt hierbij op datamodules en Integrated Product Support, zoals gedefinieerd in de internationale ASD S-serie specificaties. Aangezien standaardisatie ook betekent dat je dezelfde termen en definities gebruikt, is besloten de naam te wijzigen. Het ILS platform heet voortaan IPS platform.   

Sinds 2020 timmert het ILS Platform van de NIDV aan de weg. Met de deelnemers in de werkgroepen wordt gewerkt aan een uniforme pragmatische manier om lifecyclemanagement binnen Defensie (en Nederland) vorm te geven. Vandaag de dag draait dat vooral om data, of beter nog: datamodules. We proberen daarbij de hele logistieke keten mee te krijgen om al in zo’n vroeg mogelijk stadium de juiste datamodules mee te leveren met het product. Als je dat integraal doorvoert, gaat het om Integrated Product Support. Zo is dat ook enkele jaren geleden al gedefinieerd in de internationale ASD S-serie specificaties zoals S1000D, of S2000M etc.  

Standaardisatie in naamgeving 

Deze internationaal toegepaste ASD/AIA S-serie specificaties vormen een standaard die steeds meer wordt toegepast, ook bij Defensieprojecten in de VS en UK. Vooral door de aankomende grote Defensie (maritieme) materieelprojecten is de waarde van IPS en de standaardisatie ervan hernieuwd onder de aandacht gekomen. Bijvoorbeeld de DND roadmaps digital twin, smart maintenance, manning and automation worden alle gevoed door – kennen een basis in –  IPS.  

De term Integrated Logistics Support (ILS) bestaat nog steeds, is ook niet fout, maar binnen de internationale ASD/AIA community is afgesproken de naam te veranderen in IPS, omdat dit de lading beter dekt. Ook wij gaan dat volgen, want standaardisatie betekent ook dat je voor alles dezelfde termen en definities gebruikt. Het platform ILS wordt daarom vanaf nu IPS. 

Jaarbijeenkomst NIDV IPS Platform 

Er is de afgelopen 4 jaar al veel bereikt. Momenteel werkt het IPS Platform aan een update van het ambitiedocument. Dat wordt geen grote koerswijziging, maar wel een nieuwe roadmap waarin we kunnen zien waar we de komende pakweg 5 jaar qua resultaten op mikken. De missie is nog steeds hetzelfde:  

Het NIDV IPS Platform is dé autoriteit die de Nederlandse toepassing van de  ASD S-serie specificaties voor IPS aanmoedigt en vormgeeft. 

Zet alvast woensdag 9 oktober in uw agenda. Want dan vindt de NIDV IPS Jaarbijeenkomst in Utrecht plaats. Dit keer met een speciaal programma om ook het management van onze stakeholders kennis te laten maken en mee te nemen in de voordelen van IPS in eigenlijk iedere business case. Want IPS voegt waarde toe aan ieder product!   

Lees hier meer over het platform.

 

Laatste nieuws

Nieuws: 12-10-2023

De toekomst in kaart voor integrated logistics

11 oktober ontving het NIDV platform Integrated Logistics Support 65 experts uit Defensie en bedrijfsleven voor haar jaarbijeenkomst en seminar “De toekomst in kaart”. Deze opkomende methodiek voor planning en specificaties van onderhoud voor nieuw materieel wordt steeds concreter.
IPSP|NIDV nieuws

Nieuws: 01-07-2022

Grote opkomst NIDV ILS Platform seminar

Op dinsdag 28 juni is een ILS Platform seminar georganiseerd op Damens locatie te Gorinchem. Het Integrated Logistic Support seminar was met name bedoeld voor NIDV-bedrijven die te maken (gaan) krijgen met nieuwe eisen rond documentatie (S1000D) en de verdere logistieke invulling rond hun product (SX000i, S2000M, S3000L, S4000P). Defensie stapt net als vele andere NAVO-landen over op de zogenaamde ASD S-serie specificaties. Deelnemers en deskundigen behandelden vragen als: Wat betekent dit nu precies voor alle toeleveranciers in de keten? Wat moet er praktisch geregeld worden en hoe zou dat kunnen? Zijn er ook voordelen uit te behalen? Wie betaalt de kosten hiervan?
IPSP|Defensie|NIDV nieuws

Nieuws: 23-09-2021

ILS jaarbijeenkomst 2021 en ILS-ambitiedocument

Ondanks de coronabeperkingen was de belangstelling en fysieke aanwezigheid op de NIDV ILS Platform Jaarbijeenkomst maximaal. Dit evenement vond plaats op 22 september op de Kromhoutkazerne in Utrecht. Een thuiswedstrijd dus voor Defensie die actief deelneemt in dit NIDV platform en alle bijbehorende werkgroepen voor de diverse standaarden voor Integrated Logistic Support. Hoogtepunt was de aanbieding van het ILS-ambitiedocument aan Defensie. Dit document bevat roadmaps met milestones en concrete ILS-activiteiten die de komende jaren samen met Defensie en de industrie op de mat worden gelegd.
IPSP|Gouden Ecosysteem|NIDV nieuws