Op dinsdag 28 juni is een ILS Platform seminar georganiseerd op Damens locatie te Gorinchem. Het Integrated Logistic Support seminar was met name bedoeld voor NIDV-bedrijven die te maken (gaan) krijgen met nieuwe eisen rond documentatie (S1000D) en de verdere logistieke invulling rond hun product (SX000i, S2000M, S3000L, S4000P). Defensie stapt net als vele andere NAVO-landen over op de zogenaamde ASD S-serie specificaties. Deelnemers en deskundigen behandelden vragen als:

Wat betekent dit nu precies voor alle toeleveranciers in de keten?
Wat moet er praktisch geregeld worden en hoe zou dat kunnen?
Zijn er ook voordelen uit te behalen? Wie betaalt de kosten hiervan?

Presentaties Defensie en (MKB)-bedrijven

Meer dan 80 personen hebben aan het ILSP seminar deelgenomen. Het programma bestond uit een mix van presentaties waarbij de nadruk lag op de praktische invulling van ILS. Na de duopresentatie van Defensie door Martijn Delfgou (DMO Plaatsvervangend directeur Wapensystemen en bedrijven) en Arjen Schaper (Hoofd bureau instandhoudingsmanagement DMI) kwam een aantal bedrijven aan het woord dat al met de implementatie is begonnen. Ruben Kalisvaart (De Haas Maassluis) en Henk van der Scheer (CEO Defenture BV) gingen nader in op hun ervaringen over de ILS implementatie in de praktijk. Peter Stuart (CEO Aspire Consulting Ltd UK) deelde zijn ‘ILS overseas’ ervaringen over het Dreadnought submarine project.

Unieke netwerkmogelijkheden

Verder is een update gegeven over het NIDV ILS Platform door Berend Jongebloed (Voorzitter ILSP werkgroep SX000i). Daarbij ging hij ook in op wat in de nabije toekomst van dit platform verwacht kan worden. Een interactieve forumdiscussie met alle sprekers vormde de afsluiting, waarin ook eventuele zorgen werden geadresseerd. De bedrijven Enginia (Paul Hörchner), Export Control Group (Eric Both) en Verebus (Pieter van Breugel) hebben zich bijzonder geprofileerd met een bedrijfstand zodat ook meer gerichte ILS-informatie werd gedeeld. Mede door de uitstekende facilitaire organisatie van gastheer Damen Naval is er ruim gebruik gemaakt van de geboden netwerkmogelijkheden. Daarmee staat het onderwerp ILS weer beter op de kaart.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws