Op dinsdag 28 juni is een ILS Platform seminar georganiseerd op Damens locatie te Gorinchem. Het Integrated Logistic Support seminar was met name bedoeld voor NIDV-bedrijven die te maken (gaan) krijgen met nieuwe eisen rond documentatie (S1000D) en de verdere logistieke invulling rond hun product (SX000i, S2000M, S3000L, S4000P). Defensie stapt net als vele andere NAVO-landen over op de zogenaamde ASD S-serie specificaties. Deelnemers en deskundigen behandelden vragen als:

Wat betekent dit nu precies voor alle toeleveranciers in de keten?
Wat moet er praktisch geregeld worden en hoe zou dat kunnen?
Zijn er ook voordelen uit te behalen? Wie betaalt de kosten hiervan?

Presentaties Defensie en (MKB)-bedrijven

Meer dan 80 personen hebben aan het ILSP seminar deelgenomen. Het programma bestond uit een mix van presentaties waarbij de nadruk lag op de praktische invulling van ILS. Na de duopresentatie van Defensie door Martijn Delfgou (DMO Plaatsvervangend directeur Wapensystemen en bedrijven) en Arjen Schaper (Hoofd bureau instandhoudingsmanagement DMI) kwam een aantal bedrijven aan het woord dat al met de implementatie is begonnen. Ruben Kalisvaart (De Haas Maassluis) en Henk van der Scheer (CEO Defenture BV) gingen nader in op hun ervaringen over de ILS implementatie in de praktijk. Peter Stuart (CEO Aspire Consulting Ltd UK) deelde zijn ‘ILS overseas’ ervaringen over het Dreadnought submarine project.

Unieke netwerkmogelijkheden

Verder is een update gegeven over het NIDV ILS Platform door Berend Jongebloed (Voorzitter ILSP werkgroep SX000i). Daarbij ging hij ook in op wat in de nabije toekomst van dit platform verwacht kan worden. Een interactieve forumdiscussie met alle sprekers vormde de afsluiting, waarin ook eventuele zorgen werden geadresseerd. De bedrijven Enginia (Paul Hörchner), Export Control Group (Eric Both) en Verebus (Pieter van Breugel) hebben zich bijzonder geprofileerd met een bedrijfstand zodat ook meer gerichte ILS-informatie werd gedeeld. Mede door de uitstekende facilitaire organisatie van gastheer Damen Naval is er ruim gebruik gemaakt van de geboden netwerkmogelijkheden. Daarmee staat het onderwerp ILS weer beter op de kaart.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 11-04-2024

Integrated Logistics Support wordt Integrated Product Support

Het Integrated Logistics Support (ILS) Platform van de NIDV is al een aantal jaar bezig met het vormgeven van een uniforme aanpak voor life-cycle-management binnen Defensie en Nederland. De focus ligt hierbij op datamodules en Integrated Product Support, zoals gedefinieerd in de internationale ASD S-serie specificaties. Aangezien standaardisatie ook betekent dat je dezelfde termen en definities gebruikt, is besloten de naam te wijzigen. Het ILS platform heet voortaan IPS platform.   
IPSP|Algemeen

Nieuws: 12-10-2023

De toekomst in kaart voor integrated logistics

11 oktober ontving het NIDV platform Integrated Logistics Support 65 experts uit Defensie en bedrijfsleven voor haar jaarbijeenkomst en seminar “De toekomst in kaart”. Deze opkomende methodiek voor planning en specificaties van onderhoud voor nieuw materieel wordt steeds concreter.
IPSP|NIDV nieuws

Nieuws: 23-09-2021

ILS jaarbijeenkomst 2021 en ILS-ambitiedocument

Ondanks de coronabeperkingen was de belangstelling en fysieke aanwezigheid op de NIDV ILS Platform Jaarbijeenkomst maximaal. Dit evenement vond plaats op 22 september op de Kromhoutkazerne in Utrecht. Een thuiswedstrijd dus voor Defensie die actief deelneemt in dit NIDV platform en alle bijbehorende werkgroepen voor de diverse standaarden voor Integrated Logistic Support. Hoogtepunt was de aanbieding van het ILS-ambitiedocument aan Defensie. Dit document bevat roadmaps met milestones en concrete ILS-activiteiten die de komende jaren samen met Defensie en de industrie op de mat worden gelegd.
IPSP|Gouden Ecosysteem|NIDV nieuws