In blog #12 is een overzicht op hoofdlijnen gegeven van de stand van zaken van het EDF. De gunning van de eerste calls for proposals (1e jaarschijf EDF, 2021) wordt in de maand juli 2022 verwacht. Deze blog gaat over de 2e jaarschijf EDF (2022).

Inmiddels is het tweede jaarprogramma met calls for proposals van het EDF gepubliceerd. Consortia kunnen hun reactie op deze calls uiterlijk 24 november 2022 bij de Europese Commissie indienen. Als u ondersteuning van de Nederlandse overheid nodig hebt, is het zaak dit vroegtijdig aan te kaarten.

Het budget van de EC voor deze tweede call in 2022 bedraagt €924M. Al eerder is gemeld dat het EDF drie financiële pijlers heeft:

  1. De EDF-subsidie van de Europese Commissie (een percentage van de subsidiabele kosten);
  2. Financiering van een deel van de projectkosten voor ontwikkelprojecten door Defensie en EZK;
  3. Eigen middelen van de kennisinstellingen en industrie.

De prioriteiten van Defensie in het EDF

Voor de call 2022 heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt voor welke thema’s zij de industrie al dan niet kan ondersteunen. Uiteindelijke cofinanciering door Defensie van voorstellen is altijd afhankelijk van daadwerkelijke gunning van een project door de Europese Commissie. Deze prioriteitenlijst met thema’s vindt u hier:

Stoplichtlijst EDF-prioriteiten Defensie

Op hoofdlijnen betekent dit het volgende:

  • Voor 19 thema’s biedt Defensie kansen voor financiële of in kind ondersteuning.
  • Bij 6 thema’s ziet Defensie weinig tot geen mogelijkheid tot cofinanciering, maar is er wel de mogelijkheid tot ondersteuning in kind.
  • Defensie ziet bij 4 thema’s geen mogelijkheid tot cofinanciering en evenmin een mogelijkheid tot ondersteuning in kind.

De NIDV is met het ministerie van Defensie in gesprek over de hoogte van de financiering van deze 19 thema’s.

Mogelijkheden EDF-deelname buiten Defensieprioriteiten

Naast de cofinanciering van het ministerie van Defensie heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een subsidieregeling ter stimulering van de deelname van bedrijven aan het EDF. EZK kan bedrijven subsidie verstrekken voor ontwikkelingsactiviteiten die deels door het EDF worden gefinancierd. EZK maakt vooraf geen selectie in de thema’s die kunnen worden ondersteund. Via de EZK-regeling komen alle soorten ontwikkelacties in aanmerking voor cofinanciering. Dat gaat ook om thema’s die Defensie niet financieel ondersteunt (de oranje en rode op de prioriteitenlijst). Bedrijven kunnen de EZK-subsidie echter niet combineren met Defensie-cofinanciering voor dezelfde ontwikkelactiviteit. Oftewel, stapeling is niet mogelijk. De RVO voert de regeling uit. 1 augustus 2022 wordt de regeling opengesteld voor de tweede jaarreeks calls for proposals. Meer informatie vindt u op RVO’s eigen pagina voor het Europees Defensie Fonds.

Als u vragen hebt, bijv. over hulp bij het vinden van internationale partners, is Marcel Walda namens de NIDV beschikbaar (m.walda@nidv.eu). Hij kan u ook verwijzen voor vragen over cofinanciering.

6 juli 2022, Ron Nulkes, directeur NIDV, lid van de ICG EDS.

Laatste nieuws