De Europese Commissie heeft het werkprogramma 2023 met calls voor het Europees Defensiefonds (EDF) vrijgegeven. Nu kunnen bedrijven en kennisinstellingen consortia gaan vormen en voorstellen indienen. Het EDF is een groot programma van de Europese Unie om samenwerking binnen de Europese defensie-industrie en kennisinstellingen te stimuleren, dat zowel onderzoeks- als ontwikkelingsprojecten subsidieert.

Naar het werkprogramma

Meer informatie over het EDF vindt u op de dossierpagina.

EDF Europadag en co-financiering

Samen met de RVO organiseert de NIDV op 11 april de jaarlijkse EDF Europadag 2023. De dag staat in het teken van het delen van ervaringen, de prioriteiten van Defensie en het faciliteren van matchmakings tussen de deelnemende partijen. Op de Europadag zal ook de stoplichtenlijst met EDF-prioriteiten van Defensie worden gepubliceerd en meer informatie over nationale cofinanciering worden gegeven. Let op, dit evenement is bijna volgeboekt.

Meldt u hier aan

Kansen in het buitenland

Deelname aan EDF-calls gebeurt in Europese consortia waarin kennisinstellingen en bedrijven uit verschillende landen samenwerken. Het betrekken van MKB levert daarbij extra punten op. De NIDV en RVO organiseren daarom meerdere mogelijkheden om met buitenlandse partijen in contact te komen.

Naar de RVO-agenda

Naar de NIDV-agenda

Laatste nieuws