De Nederlandse industrie moet zoveel mogelijk betrokken worden bij de aanschaf van nieuw defensiematerieel, in het bijzonder op (niche) terreinen waar Nederland nu nog veel hoogwaardige kennis en kunde heeft. Dat zeggen NIDV, NMT en FME en VNO-NCW vandaag in een gezamenlijke oproep. ‘In het huidige aanbestedingstraject voor de nieuwe onderzeeboten is bijvoorbeeld geen eis voor het betrekken van de Nederlandse industrie bij de bouw opgenomen. Hierdoor ontstaat het risico dat Nederlandse bedrijven straks buiten spel staan’, aldus de vier ondernemersorganisaties die de politiek om garanties hiervoor vragen in

Onderhoud onderzeeboten

‘Onderzeeboten zijn zeer complex’ zegt Bas Ort, NMT-voorzitter, ‘het is heel moeilijk om ze te kunnen onderhouden en verbeteren als je nooit bij de bouw betrokken bent geweest. De cruciale kennis en kunde van de Nederlandse maritieme bedrijven moet behouden blijven voor bouw en voor onderhoud. Dat alleen kan door de Nederlandse industrie te betrekken bij de order’. Daarnaast vindt het onderhoud naar verwachting pas vanaf 2040 plaats. Nederlandse bedrijven zouden hun kennis en kunde tot die tijd moeten zien vast te houden zonder het direct te kunnen gebruiken. Met name voor het mkb is dit een grote uitdaging.

Strategische autonomie en innovatiekracht

Verder heeft de buitenlandse werf die de aanbesteding uiteindelijk wint door de loskoppeling eigenlijk geen reden meer om de Nederlandse industrie bij de hoogtechnologische systemen in de onderzeeboot te betrekken. ‘Terwijl een rol bij deze systemen juist essentieel is voor de Nederlandse strategische autonomie en innovatiekracht. Innovatie houdt ons materieel modern en maakt ons een belangrijke partner voor bedrijven uit EU- en NAVO-landen’ zegt de FME-voorzitter, Theo Henrar.

Nederland heeft expertise in huis

De huidige Nederlandse Walrusklasse onderzeeboten kunnen dankzij het recente levensverlengende onderhoud – uitgevoerd door de Nederlandse maritieme maakindustrie – veel langer doorvaren. ‘Dit toont de expertise die Nederland op dit moment in huis heeft’. Zegt Hans Hillen, NIDV-voorzitter. Verenigd in het Dutch Underwater Knowledge Centre heeft de Nederlandse industrie haar expertise ook aan de kandidaat werven aangeboden’.

Belang gezonde defensiesector

Defensie, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken in Nederland veel en succesvol met elkaar samen. Dit levert een grote bijdrage aan de Nederlandse veiligheid en strategische autonomie. Ingrid Thijssen, VNO-NCW-voorzitter: ‘De innovaties die uit deze samenwerking komen hebben vaak ook spill-off effecten naar de rest van de economie. Daarnaast heeft Nederland juist op maritiem-terrein nog een enorme kennisbasis die we moeten koesteren en waarmee we ons in de EU kunnen onderscheiden bij de opbouw van alle nieuwe defensiecapaciteit die nu plaatsvindt’.

De briefschrijvers vragen de Tweede Kamer om de betrokkenheid van de Nederlandse industrie bij de aanschaf en bouw van materieel te borgen.

Lees de brief voor meer informatie

Laatste nieuws

Nieuws: 08-06-2022

Nederlandse onderwatertechnologie van wereldklasse op UDT-beurs

Op de driedaagse beurs Undersea Defence and Technology (UDT) te Ahoy Rotterdam staan 12 NIDV-deelnemers in het Dutch Underwater Knowledge Center (DUKC) in een gezamenlijke stand. In één oogopslag is duidelijk hoe sterk de Nederlandse kennisbasis is in haar diepgang en samenwerking.
DUKC|Gouden Ecosysteem|Industrie Nieuws

Nieuws: 04-04-2022

“Offerte aanvraag nieuwe onderzeeboten eind 2022”

Het Ministerie van Defensie stapt af van van het huidige complexe dialoogproces voor de verwerving van nieuwe onderzeeboten. Het is de bedoeling om sneller een offerteaanvraag in te dienen, maar de planning vertraagt. Ook wordt er langer doorgevaren met twee van de vier oude onderzeeboten. Dat staat in de brief van het Ministerie van Defensie aan de Tweede Kamer van 1 april jl. waarin de voorgang van het project is beschreven. Meer duidelijkheid dus, maar betrokkenheid van de Nederlandse defensie-industrie wordt nauwelijks genoemd, behoudens een mogelijke rol bij de instandhouding.
DUKC|Algemeen

Nieuws: 14-09-2021

Antwoorden rapportage onderzeeboten, mkb ongerust

Het project vervanging onderzeeboten van de Walrus-klasse houdt de gemoederen bezig. Zeker daar waar het de participatie van de Nederlandse industrie betreft. Deze industrie, verenigd in het NIDV platform Dutch Underwater Knowlegde Center (DUKC), heeft al enkele keren aan de bel getrokken. Snellere besluitvorming is essentieel en de gewenste industriële participatie blijft namelijk onderbelicht. De eisen daaromtrent zijn afgezwakt. Zo blijkt opnieuw uit de antwoorden op de schriftelijke vragen naar aanleiding van de Basisrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit.
DUKC|Defensie|Algemeen