Op woensdagavond 21 juni vond een Werkdiner plaats op het paleis te Den Helder waarbij C-ZSK vice-admiraal Tas als gastheer optrad.

Als hoofdthema stond de samenwerking binnen de Gouden Driehoek centraal op het programma, waarbij de functie van de economische motor steeds meer aan belang wint. Naast het bestuur van het NIDV Marinebouw Cluster (NMC), Vz en dir NIDV en Vz DUKC waren eveneens aanwezig plv D-DMO SBN Jan Willem Hartman, D-DMI CDR Jeroen Hodes en Havenwethouder Den Helder Kees Visser. 

Binnen de maritieme Gouden Driehoek voor Defensie en Veiligheid wordt nauw samengewerkt, ook aan de toekomst van de Koninklijke Marine en het marinebouwcluster. De Werkdiners die worden gecoördineerd door C-ZSK en NIDV dragen bij aan deze samenwerking. Bij eerdere sessies waren ook Gedeputeerde provincie Noord Holland en de burgemeester Den Helder aanwezig.

Dit maal kwamen onder meer de volgende thema’s aan de orde:

  • Samenwerking KM – bedrijfsleven in een Den Helder Naval Maintenance Valley;
  • Potentiële bijdrage industrie aan innovatie KM capaciteiten, w.o. onbemande systemen;
  • ‘Veiligheid op de Noordzee’;
  • Defensienota 2022, en
  • Creëren meer animo voor jonge mensen (technici) om voor defensie te kiezen? (Personeels-Eco-Systeem? – van industrie naar marine en v.v.)

Met name het onderwerp ‘Den Helder Maintenance Valley’ waarbij de inleiding werd verzorgd door CDR Jeroen Hodes leidde tot goede discussies en resulteerde in bruikbare voorstellen. Ook het onderwerp DN 2022 en de gevolgen voor het maritieme domein kreeg volle aandacht. Naar verwachting zal C-ZSK in september een meer uitgebreide sessie verzorgen voor alle NMC deelnemers. Daarnaast staat voor maandag 27 juni al een toelichtingssessie defensienota gepland met D-DMO VADM Arie Jan Waard voor alle NIDV deelnemers.

Laatste nieuws