Ondanks de coronabeperkingen was de belangstelling en fysieke aanwezigheid op de NIDV ILS Platform Jaarbijeenkomst maximaal. Dit evenement vond plaats op 22 september op de Kromhoutkazerne in Utrecht. Een thuiswedstrijd dus voor Defensie die actief deelneemt in dit NIDV platform en alle bijbehorende werkgroepen voor de diverse standaarden voor Integrated Logistic Support. Hoogtepunt was de aanbieding van het ILS-ambitiedocument aan Defensie. Dit document bevat roadmaps met milestones en concrete ILS-activiteiten die de komende jaren samen met Defensie en de industrie op de mat worden gelegd.

Programma Jaarbijeenkomst

De maximaal toegestane capaciteit van de Waterlinie zaal op de Kromhoutkazerne werd benut met aanwezigheid van 42 NIDV deelnemers vanuit 18 verschillende bedrijven tezamen met vele Defensievertegenwoordigers. Veel van deze bedrijven zijn al aangesloten bij de diverse ILS-werkgroepen. Na een introductie door NIDV en een toelichting op het ambitiedocument door voorzitter Pieter van Breugel (Verebus) is de specifieke stand van zaken gepresenteerd door de ILS werkgroepvoorzitters. Het betreft hier de werkgroepen voor de ILS S-series specificaties SX000i (Integraal), S1000D (Documentatie), S2000M (Materiaalbeheer) en S3000L&S4000M  (Logistic Support Analysis & Preventive Maintenance). De bereikte praktische vorderingen en bijbehorende roadmaps met name bij lopende maritieme defensieprojecten werd gepresenteerd door LTZ1(TD) Sander van Leeuwen (DMO – Hoofd bureau Maritieme ILS).

ILS-ambitiedocument

Brigadegeneraal Ernst Dobbenberg, DMO directeur Wapensystemen en Bedrijven kreeg het ILS-ambitiedocument uitgereikt uit handen van de voorzitter van het ILS Platformbestuur dhr. Pieter van Breugel. Generaal Dobbenberg benadrukte het belang van ILS in het algemeen en ging nader in op het beheer van data in relatie tot onder meer Informatie Gestuurd Optreden (IGO) en vergroting van de operationele gereedheid  op alle militaire domeinen. Vooralsnog hebben Defensie en grotere bedrijven zoals Thales, Damen Naval en Verebus de lead.

De interactie met alle aanwezigen over de praktische ILS handvatten met name ten behoeve van een nog betere aansluiting door geïnteresseerde MKB bedrijven was zeer bemoedigend. Daarbij vormt het ILS-ambitiedocument een uitstekend hulpmiddel. Het onderwerp ILS komt tevens aan bod tijdens de middagsessies van de NIDV Defensie Projectendag op 28 september a.s. die eveneens plaatsvindt op de KHK.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws