Ondanks de coronabeperkingen was de belangstelling en fysieke aanwezigheid op de NIDV ILS Platform Jaarbijeenkomst maximaal. Dit evenement vond plaats op 22 september op de Kromhoutkazerne in Utrecht. Een thuiswedstrijd dus voor Defensie die actief deelneemt in dit NIDV platform en alle bijbehorende werkgroepen voor de diverse standaarden voor Integrated Logistic Support. Hoogtepunt was de aanbieding van het ILS-ambitiedocument aan Defensie. Dit document bevat roadmaps met milestones en concrete ILS-activiteiten die de komende jaren samen met Defensie en de industrie op de mat worden gelegd.

Programma Jaarbijeenkomst

De maximaal toegestane capaciteit van de Waterlinie zaal op de Kromhoutkazerne werd benut met aanwezigheid van 42 NIDV deelnemers vanuit 18 verschillende bedrijven tezamen met vele Defensievertegenwoordigers. Veel van deze bedrijven zijn al aangesloten bij de diverse ILS-werkgroepen. Na een introductie door NIDV en een toelichting op het ambitiedocument door voorzitter Pieter van Breugel (Verebus) is de specifieke stand van zaken gepresenteerd door de ILS werkgroepvoorzitters. Het betreft hier de werkgroepen voor de ILS S-series specificaties SX000i (Integraal), S1000D (Documentatie), S2000M (Materiaalbeheer) en S3000L&S4000M  (Logistic Support Analysis & Preventive Maintenance). De bereikte praktische vorderingen en bijbehorende roadmaps met name bij lopende maritieme defensieprojecten werd gepresenteerd door LTZ1(TD) Sander van Leeuwen (DMO – Hoofd bureau Maritieme ILS).

ILS-ambitiedocument

Brigadegeneraal Ernst Dobbenberg, DMO directeur Wapensystemen en Bedrijven kreeg het ILS-ambitiedocument uitgereikt uit handen van de voorzitter van het ILS Platformbestuur dhr. Pieter van Breugel. Generaal Dobbenberg benadrukte het belang van ILS in het algemeen en ging nader in op het beheer van data in relatie tot onder meer Informatie Gestuurd Optreden (IGO) en vergroting van de operationele gereedheid  op alle militaire domeinen. Vooralsnog hebben Defensie en grotere bedrijven zoals Thales, Damen Naval en Verebus de lead.

De interactie met alle aanwezigen over de praktische ILS handvatten met name ten behoeve van een nog betere aansluiting door geïnteresseerde MKB bedrijven was zeer bemoedigend. Daarbij vormt het ILS-ambitiedocument een uitstekend hulpmiddel. Het onderwerp ILS komt tevens aan bod tijdens de middagsessies van de NIDV Defensie Projectendag op 28 september a.s. die eveneens plaatsvindt op de KHK.

Laatste nieuws

Nieuws: 11-04-2024

Integrated Logistics Support wordt Integrated Product Support

Het Integrated Logistics Support (ILS) Platform van de NIDV is al een aantal jaar bezig met het vormgeven van een uniforme aanpak voor life-cycle-management binnen Defensie en Nederland. De focus ligt hierbij op datamodules en Integrated Product Support, zoals gedefinieerd in de internationale ASD S-serie specificaties. Aangezien standaardisatie ook betekent dat je dezelfde termen en definities gebruikt, is besloten de naam te wijzigen. Het ILS platform heet voortaan IPS platform.   
IPSP|Algemeen

Nieuws: 12-10-2023

De toekomst in kaart voor integrated logistics

11 oktober ontving het NIDV platform Integrated Logistics Support 65 experts uit Defensie en bedrijfsleven voor haar jaarbijeenkomst en seminar “De toekomst in kaart”. Deze opkomende methodiek voor planning en specificaties van onderhoud voor nieuw materieel wordt steeds concreter.
IPSP|NIDV nieuws

Nieuws: 01-07-2022

Grote opkomst NIDV ILS Platform seminar

Op dinsdag 28 juni is een ILS Platform seminar georganiseerd op Damens locatie te Gorinchem. Het Integrated Logistic Support seminar was met name bedoeld voor NIDV-bedrijven die te maken (gaan) krijgen met nieuwe eisen rond documentatie (S1000D) en de verdere logistieke invulling rond hun product (SX000i, S2000M, S3000L, S4000P). Defensie stapt net als vele andere NAVO-landen over op de zogenaamde ASD S-serie specificaties. Deelnemers en deskundigen behandelden vragen als: Wat betekent dit nu precies voor alle toeleveranciers in de keten? Wat moet er praktisch geregeld worden en hoe zou dat kunnen? Zijn er ook voordelen uit te behalen? Wie betaalt de kosten hiervan?
IPSP|Defensie|NIDV nieuws