Vandaag is Henk Kamp beëdigd als demissionair minister van Defensie tot de komst van een nieuw kabinet. Zijn eerdere ervaring als minister van Economische Zaken en Defensie is in het belang van de Gouden Driehoek. De NIDV verwelkomt hem terug op zijn oude ministerie en wenst hem veel succes met zijn nieuwe rol. “Henk Kamp kent het speelveld goed en zal deze kennis nodig hebben in de grote transitie die het ministerie doormaakt naar een toekomstbestendige en groeiende krijgsmacht” aldus Ron Nulkes, directeur NIDV. “

Er zijn grote overeenkomsten tussen de eerste periode van Kamp als minister van Defensie en nu. Defensie staat onder grote financiële druk, er is een tekort aan personeel en er worden hoge eisen gesteld aan de krijgsmacht. Tegelijkertijd is er ook goed nieuws. Er is maatschappelijk en politiek meer draagvlak voor de krijgsmacht en in plaats van bezuinigen wordt er nu ook weer geïnvesteerd in vernieuwing en modernisering. De extra middelen die bij de algemene politieke beschouwingen voor Defensie zijn vrijgemaakt zijn nog niet voldoende, maar wel weer een stap in de goede richting. De NIDV ziet uit naar de komende samenwerking.