Gezien de vele vragen die NIDV ontvangt over het gebruik van het informatiesysteem Negometrix is DMO opnieuw verzocht om een relevante cursus te verzorgen. In overleg met Defensie vond de cursus dit jaar online plaats vanwege de coronabeperkingen. Desondanks was de belangstelling erg groot. Op een drietal verschillende data in september heeft Chantal Dobbenga van de firma Mercell Nederland de cursus inhoudelijk op uitstekende wijze verzorgd. Wederom een voorbeeld dus van de uitstekende meerjarige samenwerking tussen Defensie en NIDV.

Nadere uitleg informatiesysteem Negometrix

Sinds 1 juli 2017 maakt het Ministerie van Defensie gebruik van het informatiesysteem van Negometrix om aanbestedingen te publiceren. Dit is bedoeld om het proces sneller en transparanter te laten verlopen voor de leveranciers en voor alle deelnemers in het proces. Na het volgen van de cursus en de veelvuldige interactie door het stellen van goede vragen zijn de NIDV deelnemers in ieder geval weer een stuk wijzer geworden. In totaal deden 42 personen mee van 28 verschillende NIDV bedrijven. De cursus werkt verzorgd door de firma Mercell Nederland, sinds 27 mei 2021 de nieuwe naam van Negometrix.

Rol NIDV bij projectnotificaties

Op basis van gemaakte afspraken met DMO ontvangt NIDV wekelijks een ‘overzicht projectnotificaties’ over voorgenomen inkooptrajecten van Defensie. Dit overzicht wordt op basis van relevante productcodes via NIDV doorgezet naar geselecteerde NIDV deelnemers. Zo worden zij vroegtijdig geïnformeerd over projecten die op Negometrix kunnen worden gepubliceerd. NIDV vervult hierbij een zgn. makelaarsfunctie bij vervolgvragen van de industrie. De afdeling Ondersteuning Inkoop vormt het initiële aanspreekpunt voor de NIDV Business Development Managers. Op de jaarlijkse NIDV Defensie Projectendagen (altijd de 4e dinsdag in september, KHK) is het onderwerp projectnotificaties al met enige regelmaat behandeld.

Zie ook voordelen lidmaatschap