“Er is geen vrije ruimte binnen het budget terwijl Defensie wel voor de opgave staat om verder te herstellen, te moderniseren en te versterken” is de belangrijkste boodschap van het Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2021. Ondanks het eerder ingezette herstel moet Defensie pijnlijke keuzes maken en prioriteiten stellen.

Om op de lange termijn gezond te blijven moet Defensie haar investeringen en instandhouding in balans brengen. Door de hoge levensduur van de wapensystemen en het toegenomen investeringsbudget neemt de druk op onderhoud en reservedelen toe waarbij de het effect van eerdere achterstanden voortduren. Gezien de verslechterende veiligheidssituatie in de wereld is er daarom sprake van een veiligheidscrisis, zo meent NIDV.

Het jaarlijkse DPO geeft een  overzicht van de investeringen met betrekking tot vernieuwing en aanschaf van materieel door Defensie. Naast het verloop van al bekende projecten zijn er ook 17 nieuwe projecten opgenomen en 7 aangekondigd. Op 28 september organiseert de NIDV met Defensie de jaarlijkse Projectendag waar de projecten worden toegelicht.

Maritiem

Maritiem gezien wordt er flink geïnvesteerd. Dit blijft goed nieuws voor de Nederlandse maritieme sector en het NIDV Marinebouw Cluster (NMC). Het betreft hier projecten zoals Vervanging M-fregatten (ASWF), Vervanging maritiem Surface-to-surface missile, Verwerving Combat Support Ship (CSS), Vervanging hulpvaartuigen maar ook Future Littoral All-Terrain Mobility Patrouillevoertuigen (FLATM PV). Het project vervanging hulpvaartuigen verdient bijzondere aandacht vanuit de optiek duurzaamheid, innovatie en klimaat neutrale technologie. Op dit terrein is het Nederlandse bedrijfsleven tezamen met de kennisinstituten bijzonder goed thuis.

Grondgebonden

De Landmacht heeft vele uitdagingen om het landoptreden en de bedrijfsvoering te moderniseren. Met diverse programma’s wordt het innovatieve vermogen van bedrijven, organisaties en individuen gezocht. Deze moderniseringsslag biedt dus kansen voor de NL DVI. Voorbeelden zijn terug te vinden bij de DGO (Defensie Gezondheidszorg Organisatie) die bezig zijn met een flinke transitie van materieel naar een hogere technologische basis. Hiervoor is een werkgroep Operationele Gezondheidszorg Technologie opgericht (OGT), welke onder het NIDV Grondgebonden Platform (NGP) zal fungeren. Een ander voorbeeld waar de NL DVI bij is betrokken is het Technology Center Land (TCL) van de Landmacht. De huidige huisvesting van de afdeling Techniek van het Materieel Logistiek Commando (MatlogCo) wordt vervangen door nieuwe en toekomstbestendige huisvesting in het TCL. Dit wordt ook het centrum voor technologische activiteiten in het grondgebonden domein waar technisch hoogwaardige, betrouwbare en innovatieve instandhouding, modificaties en beproevingen van grondgebonden systemen zullen plaatsvinden en voor concept development & experimentation (CD&E). Vanuit CD&E zijn al diverse kort-cyclisch ontwikkelprogramma’s voorgelegd aan de industrie, denk bijvoorbeeld aan projecten m.b.t. RAS (Robotics Autonomous Systems), maar ook o.g.v. Counter UAS en gewondentransport.

Lucht domein

Het Defensie Projectenoverzicht van september 2021 staat voor de Koninklijke Luchtmacht en de DMO vrijwel geheel in het teken van instandhouding, modificatie, modernisering en vervanging van vliegend materieel. Het grootste deel betreft helikopters, de aanbesteding daarvan vindt plaats (of heeft reeds plaatsgevonden) bij buitenlandse OEM’s. Aan de meeste projecten zijn IP-verplichtingen verbonden die kansen bieden voor de Nederlandse defensie-industrie en de kennisinstellingen. Het NIDV-platform voor Vliegende Systemen (NPVS), informeert aangesloten NIDV-deelnemers daarover met medewerking van het Commissariaat Militaire Productie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Naast instandhouding gaat het om projecten die zijn gerelateerd aan de invoering van de F-35, zoals de verwerving van munitie en raketten. Ook hier gaat het om aanbestedingen bij buitenlandse OEM’s.

Rechtstreekse of indirecte kansen voor Nederlandse bedrijven zijn er bij de projecten vervanging brandweervoertuigen en levensduur verlenging MASS radars.

IT-domein

Op het IT-domein staat Defensie voor grote uitdagingen. Waar Defensie tot 6,8 miljard Euro nodig heeft tot 2025, is er nu slechts 1,8 miljard beschikbaar. En dat terwijl we midden in een versnellende digitale transitie zitten. Er zijn voor 2021-2022 geen nieuwe IT-projecten aangekondigd in het DPO 2021. De grote project Grensverleggende IT (GrIT) is in de realisatiefase. Foxtrot/TEN (communicatie voor de uitgestegen soldaat) is nog in de onderzoeksfase. De samenwerking tussen Duitsland en Nederland wordt momenteel herzien met betrekking tot de verwervingsstrategie en proces. Het maatschappelijk belang van cybersecurity is wel hoger op de agenda gekomen.

Afstoting

Vanwege (komende) instroom van materieel worden de komende tijd verschillende wapensystemen afgestoten. Ook bij de verkoop van materiaal liggen er kansen voor industrie. Vanwege de komst van de F-35 zullen de F-16-jachtvliegtuigen de komende jaren worden afgestoten. Hetzelfde geldt voor de huidige M-fregatten (vanaf 2025), een Chinook CH-47D, de resterende mijnenbestrijdingsvaartuigen van de Alkmaarklasse (AMBV’s) en M-577 en YPR-pantserrupsvoertuigen.