Het raakt steeds meer bekend: de vierde dinsdag in september, dan is de jaarlijkse NIDV Defensie Projectendag. Ook dit jaar weer op de defensielocatie Kromhout Kazerne (KHK) in Utrecht. Daar zit immers de Defensie Materieel Organisatie (DMO) met veel projectleiders en inkopers. Centraal stond ook het nieuwe Defensie Projecten Overzicht (DPO) dat op Prinsjesdag (3e dinsdag in september) samen met de Miljoenennota is gepubliceerd. Omdat de coronabeperkingen deze week juist waren versoepeld stroomde de Waterliniezaal in de KHK eindelijk weer behoorlijk vol.

Interactief programma

Na een korte introductie en reflectie op actuele politieke ontwikkelingen startte Commandeur Dick Kreiter (DMO- Directeur Projecten) de Projectendag met een presentatie over de grote DMP-projecten. Ondanks de financiële krapte gaan er veel projecten onverminderd door en is het investeringspercentage niet eerder zo hoog geweest. Ook het IV-domein kwam deze dag uitgebreid aan bod. Plv Directeur van het Joint Informatievoorzienings Commando (JIVC) Commandeur Cees Vooijs gaf een overzicht van lopende IV-projecten en relevante ontwikkelingen in samenhang met de snel veranderende ICT-technologie. Samenwerking met de industrie is daarbij essentieel, aldus CDR Vooijs. Hij is dan ook voorstander van een separate NIDV IV-Projectendag om zo inhoudelijk nog meer diepgang te behalen. Dhr Wout Groeneveld (Senior Manager Commercial Operations bij Canon) ging nader op zijn onderzoek naar meer dan 20.000 Europese aanbestedingen in de publieke markt. Hierbij kwamen verrassende inzichten naar voren die elke inkoopprofessional in zijn dagelijkse praktijk kan benutten. Dhr Erik Wilken sloot het plenaire ochtenddeel af met een overzicht van kleinere (Bandbreedte) projecten.

Specifieke onderwerpen en netwerkmogelijkheden

Ervaring van eerdere Projectendagen heeft geleerd dat NIDV (MKB) bedrijven ook op zoek zijn naar specifieke informatie over algemene begrippen en processen die relevant zijn voor het zakendoen met Defensie. Dit jaar is daarom gekozen voor een carrousel opzet waarbij in kleinere groepen de onderwerpen ABDO, Integrated Logistic Support (ILS), Toezichthouden Defensie en specifieke IT-projecten nader zijn toegelicht. Hier bleek namelijk grote behoefte aan te bestaan. Tot slot is er door Mevr Julia Schlegelmilch (Capgemini) een presentatie gehouden over Hybride werken. Dankzij de goede coördinatie door Defensie inclusief uitstekende logistieke verzorging met lunch en legstretch momenten is er actief gebruik gemaakt van de geboden netwerkmomenten. Met een drukbezochte netwerkborrel werd de succesvolle Projectendag afgesloten.