Al enige tijd wordt er gedacht over het beter betrekken van jongeren binnen de Nederlandse defensie- en veiligheidssector. Hierbij is het idee ontstaan om een Jong-NIDV op te richten dat zich richt op young professionals, werkzaam binnen de sector.

Jong-NIDV gaat zich richten op het bieden van verdieping, netwerken en binding aan young professionals werkzaam binnen de defensie- en veiligheidssector. Dit draagt bij aan vernieuwing, kennisontwikkeling binnen de sector en het vergroten van het netwerk van young professionals in de sector breder dan het eigen bedrijf/organisatie.

Doelgroep

Jong-NIDV gaat zich richten op werknemers van de NIDV en NIDV-deelnemers van onder de 35. Het is niet de bedoeling dat Jong-NIDV gaat concurreren met bestaande young professional-netwerken van (grotere) deelnemers. Juist de samenwerking met deze netwerken kan de organisatie versterken. Voor personen van kleinere NIDV-deelnemers kan Jong-NIDV een uniek platform bieden dat niet binnen het eigen bedrijf/organisatie bestaat.

Aanmelden

Laatste nieuws