Op 23 maart hield Jong NIDV haar Startupsessie bij Thales Delft.

De gastheer, Advanced Development Engineer Ronny Harmanny, zette niet alleen zijn bedrijfsprofiel en werk uiteen, maar ook nut en voordeel van een jonge professionalsnetwerk voor bedrijven en deelnemers. Wat bleek: in zijn tijd heeft hij Thales’ jongerenmedewerkersnetwerk mee opgericht! Elk bedrijf heeft baat bij goede ontvangst van nieuwe werknemers en de ontwikkelkansen van het jonge kader. Die ontwikkelkansen zijn er zeker, en zullen we graag pakken om sectorbrede kennis te bevorderen. Speciale aandacht kregen het MKB met hogere spreiding van deelnemers, de rol en meerwaarde van het nieuwe netwerk t.o.v. bestaande verenigingen, en aansluiting van internationale deelnemers.

Laatste nieuws