Om de defensie-inspanningen binnen de Europese Unie beter te coördineren en te stimuleren hebben de Europese regeringsleiders een Strategisch Kompas aangenomen.

Er is twee jaar aan gewerkt en het werd op vrijdag 25 maart 2022 in werking gesteld. De Russische inval in Oekraïne heeft het Kompas nog meer actualiteit en gewicht gegeven.

Naast een dreigingsanalyse en ambities voor het Europees Defensie- en Veiligheidsbeleid bevat het Kompas belangrijke impulsen voor de Europese innovatieve, technologische en industriële capaciteit. NIDV (Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid) is enthousiast over de kansen die het Kompas kan bieden aan het Nederlands bedrijfsleven. Samen met Defensie en Economische Zaken en Klimaat, en met zijn industriële partners staat de NIDV klaar om waar mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die het Strategisch Kompas gaat bieden.

NIDV Voorzitter Hans Hillen: “NIDV is blij dat met dit Kompas de Europese industriële samenwerking op Defensie- en Veiligheidsgebied kan worden versterkt. De politieke wil en steun om intensievere samenwerking tot stand te brengen tussen de Europese Defensie en de Europese industrie geeft een solide fundament voor interessante resultaten. Ook voor het Nederlandse MKB biedt dit kansen om aan te sluiten in Europese consortia.”

Enkele concrete ontwikkelingsprojecten

 • Op land: ontwikkeling van een gevechtstanksysteem;
 • Ter zee: digitaal geïntegreerde patrouillevaartuigen, al dan niet op afstand bestuurd;
 • In de lucht: innovatieve interoperabele luchtbeveiligingssystemen;
 • In het ruimtedomein: nieuwe systemen voor aardobservatie en ruimtecommunicatie;
 • Cyber: ontwikkeling van systemen voor militaire mobiliteit;
 • Ontwikkeling van een EU ruimtestrategie.

Financiering

 • Toegankelijker maken van financieringsinstrumenten voor de sector;
 • Meer en betere inzet van de Europese Investeringsbank;
 • Speciale BTW positie voor Europees ontwikkelde defensieprojecten;
 • Financieringsoplossingen voor gezamenlijke inkoop;
 • Extra bonussysteem voor het Europees Defensiefonds (EDF) als Lidstaten een gezamenlijk ontwikkelingsproject laten volgen door inkoop.

Innovatie

 • Ontwikkeling van een innovatiehub in het Europees Defensie Agentschap.

Laatste nieuws