Veilige communicatie is essentieel voor militairen in het veld. Daarom wordt hun persoonlijke radiocommunicatieapparatuur voorzien van Nederlandse cryptografie. Het digitaal versleutelen van de verzonden en ontvangen informatie voorkomt verstoring en afluistering. Defensie tekende maandag het contract voor deze opdracht met NIDV-deelnemer Technolution.

De firma Elbit maakt de radiocommunicatieapparatuur en stuurt deze naar Nederland. Hier plaatst Technolution een door Nederland ontworpen crypto-module in de radio en in de Raptor. Dit laatste is een soort tablet voor de militair in het veld om het gevecht digitaal te volgen.

De landmacht koppelt het systeem weer aan het battlefield management systeem. Hierdoor kunnen commandanten in voertuigen en commandoposten overzicht houden over hun mensen en het gevecht. Dit verbetert de situational awareness (kennis van een situatie) op alle niveaus aanzienlijk. Om de koppeling veilig te maken, produceert Technolution ook een dataveiligheidsfilter. Defensie ontwikkelt de software die hiervoor nodig is.

Koploper

Directeur Projecten van de Defensie Materieel Organisatie commandeur Dick Kreiter: “De Nederlandse krijgsmacht behoort met de nieuwe radiocommunicatieapparatuur tot de koplopers binnen de NAVO als het gaat om de verbindingen van de uitgestegen militair. Hiermee zorgen we dat we de huidige elektronische oorlogvoering van de tegenstander het hoofd kunnen bieden.”

STRONG

De radiocommunicatieapparatuur is onderdeel van STRONG (Soldier Transformation OnGoing). Dit programma omvat de vervanging van alle persoonlijke uitrusting en kleiding van militairen de komende jaren.

Op dit moment beheerst onzekere beschikbaarheid van elektronicacomponenten de wereldmarkt. Samen met Technolution wordt bekeken hoe is te voorkomen dat dit de planning overhoop gooit. Volgens de planning stroomt de apparatuur vanaf eind 2022 binnen.

Overgenomen van: Defensie.nl

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 10-09-2021

NIVP-bijeenkomst over AI voor Defensie een succes

Het NIDV Informatie Voorzienings Platform (NIVP) heeft op 9 september een bijeenkomst georganiseerd over de toepassing van AI bij Defensie. De bijeenkomst is opgezet met hulp van de Nederlandse AI Coalitie, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Royal NLR en het ministerie van Defensie. De meer dan 40 aanwezige bedrijven en kennisinstellingen zijn tijdens deze dag met Defensie de dialoog aangegaan en met elkaar gesproken over mogelijke oplossingen en initiatieven bij dit onderwerp. Afgesproken is dat bij diverse onderwerpen vervolgsessies worden georganiseerd.
NIVP|Innovatie|NIDV nieuws

Nieuws: 30-06-2021

Cybersecurity: nieuwe handreiking NCSC en cybersecuritybeeld 2021

Digitale veiligheid, Cybersecurity, vereist voortdurende alertheid en het tijdig nemen van beveiligingsmaatregelen. Daarom heeft het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) een handreiking opgesteld om bedrijven en overheid te informeren over maatregelen die elke organisatie zou moeten treffen. Tegelijkertijd is ook het nieuwe Cybersecuritybeeld 2021 gepubliceerd. Het rapport geeft inzicht in de digitale dreiging, de belangen die daardoor kunnen worden aangetast, de weerbaarheid en actuele risico’s.
NIVP|Veiligheid|Algemeen

Nieuws: 21-06-2021

Volgende stap Grensverleggende IT (GrIT)

Het project Grensverleggende IT (GriT) heeft een volgende formele stap gemaakt. Eerder dit jaar kon de opdracht gegund worden aan het consortium ATOS, IBM, Unica (met daarbij vele toeleveranciers). Voor de daadwerkelijke start met de eerste ‘blokken’ is nu door het BIT groen licht gegeven. Ondanks eerdere vertraging kan er nu weer verder worden gewerkt aan dit grote project.
NIVP|Defensie|Algemeen