Digitale veiligheid, Cybersecurity, vereist voortdurende alertheid en het tijdig nemen van beveiligingsmaatregelen. Daarom heeft het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) een handreiking opgesteld om bedrijven en overheid te informeren over maatregelen die elke organisatie zou moeten treffen. Tegelijkertijd is ook het nieuwe Cybersecuritybeeld 2021 gepubliceerd. Het rapport geeft inzicht in de digitale dreiging, de belangen die daardoor kunnen worden aangetast, de weerbaarheid en actuele risico’s.

Stap voor stap naar een digitaal veilige organisatie

In de handreiking vindt u maatregelen die elke organisatie zou moeten treffen en die helpen cyberaanvallen zoals het CSBN die beschrijft tegen te gaan. Hoofdstuk 1 beschrijft de context waarin u deze maatregelen toepast: hoe is de verantwoordelijkheid voor cybersecurity in een organisatie belegd? Hoofdstuk 2 legt uit hoe deze maatregelen regulier risicomanagement ondersteunen, maar er niet voor in de plaats komen. In hoofdstuk 3 staan de acht maatregelen opgesomd die elke organisatie zou moeten nemen voor een digitaal veilige organisatie. Heeft u de maatregelen toegepast en wilt u verder, dan biedt hoofdstuk 4 u hiervoor aanknopingspunten.

Cybersecuritybeeld Nederland

Het Cybersecuritybeeld Nederland 2021 (CSBN 2021) biedt inzicht in de digitale dreiging, de belangen die daardoor kunnen worden aangetast, de weerbaarheid en tot slot risico’s. De focus ligt daarbij op de nationale veiligheid. Het CSBN is opgesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het wordt jaarlijks door de NCTV vastgesteld.

Laatste nieuws