Digitale veiligheid, Cybersecurity, vereist voortdurende alertheid en het tijdig nemen van beveiligingsmaatregelen. Daarom heeft het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) een handreiking opgesteld om bedrijven en overheid te informeren over maatregelen die elke organisatie zou moeten treffen. Tegelijkertijd is ook het nieuwe Cybersecuritybeeld 2021 gepubliceerd. Het rapport geeft inzicht in de digitale dreiging, de belangen die daardoor kunnen worden aangetast, de weerbaarheid en actuele risico’s.

Stap voor stap naar een digitaal veilige organisatie

In de handreiking vindt u maatregelen die elke organisatie zou moeten treffen en die helpen cyberaanvallen zoals het CSBN die beschrijft tegen te gaan. Hoofdstuk 1 beschrijft de context waarin u deze maatregelen toepast: hoe is de verantwoordelijkheid voor cybersecurity in een organisatie belegd? Hoofdstuk 2 legt uit hoe deze maatregelen regulier risicomanagement ondersteunen, maar er niet voor in de plaats komen. In hoofdstuk 3 staan de acht maatregelen opgesomd die elke organisatie zou moeten nemen voor een digitaal veilige organisatie. Heeft u de maatregelen toegepast en wilt u verder, dan biedt hoofdstuk 4 u hiervoor aanknopingspunten.

Cybersecuritybeeld Nederland

Het Cybersecuritybeeld Nederland 2021 (CSBN 2021) biedt inzicht in de digitale dreiging, de belangen die daardoor kunnen worden aangetast, de weerbaarheid en tot slot risico’s. De focus ligt daarbij op de nationale veiligheid. Het CSBN is opgesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het wordt jaarlijks door de NCTV vastgesteld.

Laatste nieuws

Nieuws: 05-01-2024

Technolution Prime intensiveert rol in beschermen staatsgeheimen

Technolution Prime introduceert nieuwe datadiodes, geeft de lijnvercijfering voor versleutelde communicatie een upgrade en schroeft de productiecapaciteit op met een eigen assemblagelocatie.  Ook staan er nieuwe productintroducties op stapel. Het bedrijf intensiveert hiermee zijn positie als producent van crypto-producten en cross-domain oplossingen voor de Nederlandse markt.
NIVP|Innovatie|Industrie Nieuws

Nieuws: 20-11-2023

Programma Foxtrot gaat volgende fase in

Defensie moet sneller, beter en effectiever optreden. Daarvoor is betrouwbare, veilige en snelle communicatie tussen alle (mobiele) platformen van de krijgsmacht onmisbaar. Dit programma, Foxtrot, is één van de grootste projecten voor Defensie in de komende jaren. De publicatie van de A-brief, gelijktijdig met het eerste project (B-brief Militaire transmissie brengt deze ambitie dichterbij. Met deze leeswijzer helpen we Defensie en de sector in bekendheid van behoefte en Nederlandse bijdrages. Download direct: De Kamerbrief DMP-A Programma Foxtrot B-brief project Militaire Transmissie Bouwblok (MTBB)
NIVP|Defensie|Algemeen

Nieuws: 06-07-2023

JIVC Leveranciersdag geeft startschot voor dialoog

In het Marine Etablissement Amsterdam organiseerde het Joint Informatie Voorziening Commando (JIVC) van Defensie vandaag de JIVC Leveranciersdag. Aan bod: hoe versnelt en verbetert Defensie haar IT op continuïteit, groot materieel, projecten, en grote programma’s? Sluitstuk van de dag was de opening van de inschrijving voor IT-tafels, waar Defensie en geïnteresseerde partijen de uitdaging aangaan.
NIVP|Defensie|Algemeen