Digitale veiligheid, Cybersecurity, vereist voortdurende alertheid en het tijdig nemen van beveiligingsmaatregelen. Daarom heeft het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) een handreiking opgesteld om bedrijven en overheid te informeren over maatregelen die elke organisatie zou moeten treffen. Tegelijkertijd is ook het nieuwe Cybersecuritybeeld 2021 gepubliceerd. Het rapport geeft inzicht in de digitale dreiging, de belangen die daardoor kunnen worden aangetast, de weerbaarheid en actuele risico’s.

Stap voor stap naar een digitaal veilige organisatie

In de handreiking vindt u maatregelen die elke organisatie zou moeten treffen en die helpen cyberaanvallen zoals het CSBN die beschrijft tegen te gaan. Hoofdstuk 1 beschrijft de context waarin u deze maatregelen toepast: hoe is de verantwoordelijkheid voor cybersecurity in een organisatie belegd? Hoofdstuk 2 legt uit hoe deze maatregelen regulier risicomanagement ondersteunen, maar er niet voor in de plaats komen. In hoofdstuk 3 staan de acht maatregelen opgesomd die elke organisatie zou moeten nemen voor een digitaal veilige organisatie. Heeft u de maatregelen toegepast en wilt u verder, dan biedt hoofdstuk 4 u hiervoor aanknopingspunten.

Cybersecuritybeeld Nederland

Het Cybersecuritybeeld Nederland 2021 (CSBN 2021) biedt inzicht in de digitale dreiging, de belangen die daardoor kunnen worden aangetast, de weerbaarheid en tot slot risico’s. De focus ligt daarbij op de nationale veiligheid. Het CSBN is opgesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het wordt jaarlijks door de NCTV vastgesteld.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 10-09-2021

NIVP-bijeenkomst over AI voor Defensie een succes

Het NIDV Informatie Voorzienings Platform (NIVP) heeft op 9 september een bijeenkomst georganiseerd over de toepassing van AI bij Defensie. De bijeenkomst is opgezet met hulp van de Nederlandse AI Coalitie, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Royal NLR en het ministerie van Defensie. De meer dan 40 aanwezige bedrijven en kennisinstellingen zijn tijdens deze dag met Defensie de dialoog aangegaan en met elkaar gesproken over mogelijke oplossingen en initiatieven bij dit onderwerp. Afgesproken is dat bij diverse onderwerpen vervolgsessies worden georganiseerd.
NIVP|Innovatie|NIDV nieuws

Nieuws: 30-06-2021

Defensie beveiligt radioapparatuur met Nederlandse versleuteling

Veilige communicatie is essentieel voor militairen in het veld. Daarom wordt hun persoonlijke radiocommunicatieapparatuur voorzien van Nederlandse cryptografie. Het digitaal versleutelen van de verzonden en ontvangen informatie voorkomt verstoring en afluistering. Defensie tekende maandag het contract voor deze opdracht met NIDV-deelnemer Technolution.
NIVP|Defensie|Industrie Nieuws

Nieuws: 21-06-2021

Volgende stap Grensverleggende IT (GrIT)

Het project Grensverleggende IT (GriT) heeft een volgende formele stap gemaakt. Eerder dit jaar kon de opdracht gegund worden aan het consortium ATOS, IBM, Unica (met daarbij vele toeleveranciers). Voor de daadwerkelijke start met de eerste ‘blokken’ is nu door het BIT groen licht gegeven. Ondanks eerdere vertraging kan er nu weer verder worden gewerkt aan dit grote project.
NIVP|Defensie|Algemeen