Afleiding in het verkeer is een van de grootste veroorzakers van ongevallen. Om hier iets tegen te doen, zet de politie slimme camera’s in. De eerste van deze zogeheten MONOcams is donderdag 1 juli uitgereikt aan een politie-eenheid.

Jaarlijks vinden tienduizenden verkeersongelukken plaats. De oorzaken zijn divers, maar de top drie wordt gevormd door te hard rijden, rijden onder invloed en afleiding in het verkeer. ‘Om het veiliger op de weg te krijgen, handhaaft de politie op met name deze grote ongevalsveroorzakers. Dat doen we door agenten in te zetten, maar ook met behulp van technische middelen, zoals de MONOcam’, vertelt Paul Broer. Hij houdt zich binnen de politie bezig met het strategisch thema Verkeer.

Slimme camera

De MONOcam is grotendeels door de politie zelf ontwikkeld. Het is een mobiele camera die op een driepoot staat. Het apparaat kan zowel binnen als buiten de bebouwde kom worden neergezet. ‘Bij de camera zit software. Hierdoor “herkent” hij bestuurders die een apparaat in de hand hebben. Het gaat echt alleen om het vasthouden; er hoeft niet bewezen te worden dat iemand echt belt, appt, een navigatiesysteem bedient of een muziek-afspeellijst doorscrolt.

Tijdens de pilot – die nu is afgerond – heeft de camera geleerd wanneer er sprake is van een overtreding. Als hij ziet dat iemand achter het stuur mogelijk een telefoon in de hand heeft, dan geeft hij deze ¨hits¨ direct door aan een agent van Team Verkeer. Die beoordeelt of het inderdaad klopt dat een bestuurder niet handsfree bezig was. We hanteren hierbij het vierogenprincipe. Dat betekent dat ook nog een tweede politieambtenaar een check doet. Dit gebeurt onafhankelijk van de eerste controle. Is er sprake van een overtreding, dan verstuurt de verbalisant alles naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat vervolgens de bekeuring verstuurd. Alle politie-eenheden krijgen de komende tijd zo’n slimme camera.’

Privacy

De MONOcam is de afgelopen anderhalf jaar technisch getest. In die pilotfase is ook getoetst of het voldoet aan privacywetgeving. Broer: ‘De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het proces goedgekeurd. Dat betekent dat we ons met de MONOcam houden aan de wet- en regelgeving rond privacy.’

In de praktijk betekent dit dat de gezichten van mogelijke medepassagiers automatisch worden geblurd. Alleen de (mogelijke) overtreder zal op de foto te zien zijn. De beelden van de camera staan korte tijd op de laptop die bij de MONOcam hoort. Zodra de verbalisanten de beelden van een controle hebben beoordeeld en doorgestuurd naar het CJIB, worden foto’s op de laptop gewist. Dat gaat om alle beelden; zowel van overtreders als niet-overtreders. Foto’s van overtreders blijven daarna enkel opgeslagen bij het CJIB; zoals dat al gebeurt met de foto’s die door radarsets en flitspalen zijn gemaakt.

Broer verwacht dat de inzet van de MONOcam bijdraagt aan meer veiligheid op de Nederlandse wegen. ‘Een ongeluk kan in een klein hoekje zitten, maar de gevolgen van onoplettendheid achter het stuur kunnen enorm zijn. Vorig jaar waren er 610 verkeersdoden en ruim 20.000 gewonden. Bij veel ongelukken speelde afleiding een rol.’

Overgenomen van Politie.nl.