De Europese Commissie (EC) heeft gisteren 23 nieuwe onderzoeksopdrachten voor het Europese Defensiefonds (EDF) gepubliceerd. Daarnaast zijn er 26 projectvoorstellen van het ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie-industrie EDIDP geaccepteerd. De komende tijd zal bekend worden in welke mate Nederlandse industrie betrokken is bij de goedgekeurde voorstellen.

Met de 23 onderzoeksopdrachten is het Europese Defensiefonds daadwerkelijk begonnen. Het fonds beschikt over een budget van 7,953 miljard euro in lopende prijzen, waarvan ruwweg een derde bestemd is voor de financiering van concurrerende en collaboratieve onderzoeksprojecten, met name via subsidies, en twee derde voor de aanvulling van de investeringen van de lidstaten door medefinanciering van de kosten voor de ontwikkeling van defensievermogens na de onderzoeksfase. Tijdens het eerste jaar zal het EDF grootschalige en complexe projecten financiering voor een totaalbedrag van 1,2 miljard euro.

EDF-werkprogramma 2021: een stap vooruit in ambitie

In het eerste jaar zal het EDF ongeveer 700 miljoen euro uittrekken voor de voorbereiding van grootschalige en complexe defensieplatforms en -systemen, zoals jachtsystemen van de volgende generatie of de vloot van grondvoertuigen, digitale en modulaire schepen, en de verdediging tegen ballistische raketten.

Ongeveer 100 miljoen euro zal worden besteed aan kritieke technologieën, die de prestaties en veerkracht van defensiematerieel zullen verbeteren, zoals kunstmatige intelligentie en cloudsystemen voor militaire operaties, halfgeleiders op het gebied van infrarood en radiofrequentiecomponenten.

Het EDF zal ook de samenloop met ander civiel EU-beleid en -programma’s vergroten, met name op het gebied van ruimtevaart (ongeveer 50 miljoen euro), medische reactie (ongeveer 70 miljoen euro), en digitale en cybertechnologie (ongeveer 100 miljoen euro). Hiermee wordt beoogd kruisbestuiving te bevorderen, de intrede van nieuwe spelers mogelijk te maken en technologische afhankelijkheden te verminderen.

Bekijk het werkprogramma en de onderzoeksopdrachten voor 2021 (PDF)

De voorstellen voor het werkprogramma 2021 moeten voor december 2021 worden ingediend.

Aanjager van innovatie

Het fonds stimuleert innovatie door meer dan 120 miljoen euro uit te trekken voor ontwrichtende technologieën en specifieke open oproepen voor het mkb. Hiermee worden baanbrekende innovaties gestimuleerd en worden veelbelovende mkb-bedrijven en startende ondernemingen aangeboord.

Resultaat van het EDIDP 2020: 26 nieuwe projecten en 2 rechtstreekse gunningen

De laatste EDIDP-financieringsronde heeft geleid tot de toekenning van subsidies voor de ontwikkeling van een aantal nieuwe defensievermogens op zo uiteenlopende en complementaire gebieden als maritieme veiligheid, cyber-situationele awareness of grond- en luchtgevechten.

Er werden 26 nieuwe projecten met een budget van meer dan 158 miljoen euro geselecteerd voor financiering, waarbij de nadruk vooral ligt op bewakingscapaciteiten (zowel in de ruimte als op zee), veerkracht (chemische, biologische, radiologische en nucleaire detectie, tegen onbemande luchtsystemen) en geavanceerde capaciteiten (precisieaanvallen, grond- en luchtgevechten).

Het EDIDP 2020 heeft geresulteerd in;

  • Zeer aantrekkelijk programma: 63 voorstellen die meedingen naar de oproepen waarbij meer dan 700 entiteiten betrokken waren.
  • Versterkte samenwerking op defensiegebied: aan elk project nemen gemiddeld 16 entiteiten uit 7 lidstaten deel.
  • Brede geografische dekking: 420 entiteiten uit 25 lidstaten die aan de projecten deelnemen.
  • Sterke betrokkenheid van het mkb: 35% van de entiteiten en zij profiteren van 30% van de totale financiering.
  • Samenhang met andere defensie-initiatieven van de EU: met name de permanente gestructureerde samenwerking, waarbij 15 van de 26 projecten de PESCO-status hebben.

Meer informatie op site Europese Commissie