De NIDV werkt actief samen met het ministerie van Defensie en de krijgsmacht aan de ‘adaptieve krijgsmacht’. De ambitie van de krijgsmacht om robuust én wendbaar te zijn in een complexe dynamische wereld vraagt om een bredere blik op strategisch leiderschap. De organisatie moet het vermogen ontwikkelen om aan dat leiderschap collectief invulling te geven. Dat komt niet spontaan tot stand binnen de bestaande bureaucratische kaders en met de huidige opvattingen over wat leiderschap is.

Het vraagt iets van de hele organisatie en het vermogen om te kunnen schakelen tussen hiërarchie en de invulling van leiderschap als gezamenlijk proces speelt daarbij een cruciale rol. Bij Defensie wil men op operationeel niveau gedegen en goed op de taak afgestemde personeel en middelen inzetten, maar ook optimaal inspelen op de nieuwste (technologische) ontwikkelingen die zich in een razend tempo aandienen.

Wat betekent dat Adaptieve Krijgsmacht nou eigenlijk?

  • Flexibele beschikbaarheid van personeel en materieel gaat boven “vast”.
  • Wederkerigheid (verankering in de maatschappij)
  • Vergroting en schaalbaarheid en voortdurende vernieuwing gaan boven “vast en gefixeerd”.
  • Toename gereedheid en (langdurige) inzetbaarheid.
  • Draagt bij aan een effectieve en efficiënte Krijgsmacht.
  • Geen verdringing van zittend personeel.

Wat kan de industrie?

Genoeg! Er zijn al tal van initiatieven geïnitieerd. Denk bijvoorbeeld aan het logistiek ecosysteem waarbij Defensie en industrie gezamenlijk toegang hebben tot een pool aan logistieke capaciteiten (mensen, manieren en middelen) met een omvang waar iedereen gemak van heeft, in termen van paraatheid, prestatie, onderhoud en kosten. Maar ook de samenwerking tussen de Landmacht met Capgemini en CGI, die samen de schouders zetten onder het (leveren van) operationeel vermogen van de Krijgsmacht en de civiele partners. De Landmacht werkt aan het Technology Center Land (TCL) waarbij eveneens Defensie en industrie met elkaar verkennen hoe adaptief samen te werken.

NIDV

De NIDV ondersteunt Defensie en industrie bij het verwezenlijken van een Adaptieve Krijgsmacht. Tijdens door NIDV georganiseerde bijeenkomsten praat Defensie de industrie bij over mogelijkheden en daar waar mogelijk legt de NIDV hierbij de verbinding tussen industrie en Defensie. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot het eerder genoemde initiatief van Capgemini en CGI met Defensie.

Laatste nieuws

Nieuws: 20-01-2021

Landmacht, CGI en Capgemini verlengen succesvolle samenwerking

De Koninklijke Landmacht, CGI en Capgemini hebben besloten hun samenwerking voor het uitwisselen van personeel en kennis te verlengen. De Landmacht bouwt aan een wendbare organisatie die snel kan anticiperen op veranderende omstandigheden. Om dit vorm te geven wordt gebruik gemaakt van de kracht van open samenwerking tussen civiele en militaire organisaties. Kern is dat de landmacht over extra materieel en personeel kan beschikken als dat nodig is, zoals tijdens crisis- of conflictsituaties. Daarvoor is samenwerking met het bedrijfsleven onontbeerlijk.
Adaptieve krijgsmacht|Industrie Nieuws

Nieuws: 20-01-2021

De Landmacht daagt NL industrie uit om ideeën aan te dragen

Het NIDV Grondgebonden Platform (NGP) heeft de afgelopen periode haar deelnemers betrokken bij het zogeheten Technology Center Land (TCL), een initiatief van de Koninklijke Landmacht. De toekomst visie van het CLAS geeft aan dat het grondgebonden optreden van Defensie om toenemende integratie van mens en technologie, meer investeringen in technologisch hoogwaardige systemen en snellere opname van technologische toepassingen in operationele concepten vraagt.
NGP|Adaptieve krijgsmacht|Algemeen

Nieuws: 20-01-2021

Webinar NGP: Landmacht heeft grote ambities met bedrijfsleven in toekomstig TCL

Vandaag heeft het NIDV Grondgebonden Platform (NGP) samen met de Koninklijke Landmacht een webinar georganiseerd over het Technology Center Land (TCL). Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen en directeur materieel en diensten brigade-generaal Gerhard Schonewille hebben tijdens dit webinar aan ca. 60 deelnemers van het NGP-platform presentaties gegeven over hun ambities. Aansluitend was er de mogelijkheid om vragen te stellen en werd een dringende oproep gedaan vanuit de Landmacht aan de deelnemers van de webinar om concrete ideeën aan te leveren voor samenwerking.
NGP|Adaptieve krijgsmacht|Industrie Nieuws