Een toekomstbestendige, adaptieve krijgsmacht

De NIDV werkt actief samen met Defensie aan een toekomstbestendige, adaptieve krijgsmacht. De ambitie van de krijgsmacht om robuust én wendbaar te zijn in een complexe dynamische wereld vraagt om brede samenwerking met het bedrijfsleven. Sommige zaken zal Defensie altijd zelf in huis houden, maar voor andere vraagstukken geldt dat de oplossing kan worden gevonden in samenwerking. Daarvan zijn al vele voorbeelden te zien, maar uitdagingen zijn er ook. Langjarige, strategische samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven is niet altijd in lijn met de Europese wet- en regelgeving. Ook daarover denkt de NIDV dus mee.

fDe Defensievisie 2035 beschrijft dat Defensie in 2035 een slimme, technologisch hoogwaardige organisatie is, met een groot vermogen om zich aan te passen aan situaties en die handelt op basis van de beste informatie. Dat is nodig om antwoorden te kunnen blijven geven op de uitdagingen van vandaag en van de toekomst. Samenwerking is één van de pijlers onder de visie, om te komen tot:

  • Gerichte verbetering van de gevechtskracht
  • Een hogere gereedheid en inzetbaarheid
  • Meer wendbaardheid
  • Flexibele beschikbaarheid van personeel en materieel
  • Het vergroten van het innoverend vermogen
  • Het ontwikkelen van een eigen technologische en industriële basis in Nederland

Wat kan de industrie?

Genoeg! Er zijn al tal van initiatieven geïnitieerd. Denk bijvoorbeeld aan het logistiek ecosysteem waarbij Defensie en industrie gezamenlijk toegang hebben tot een pool aan logistieke capaciteiten met een omvang waar iedereen gemak van heeft, in termen van paraatheid, prestatie, onderhoud en kosten. Maar ook de samenwerking tussen de Landmacht met Capgemini en CGI, die samen de schouders zetten onder het (leveren van) operationeel vermogen van de Krijgsmacht en de civiele partners. De Landmacht werkt aan het Technology Center Land (TCL) waarbij eveneens Defensie en industrie met elkaar verkennen hoe adaptief samen te werken. Verschillende NIDV-partners onderzoeken in het  HR-ecosysteem met Defensie hoe personeel kan worden gedeeld in een krappe arbeidsmarkt.

NIDV

De NIDV ondersteunt Defensie en industrie bij het verwezenlijken van een toekomstbestendige, adaptieve Krijgsmacht. Tijdens door NIDV georganiseerde bijeenkomsten praat Defensie de industrie bij over mogelijkheden en daar waar mogelijk legt de NIDV hierbij de verbinding tussen industrie en Defensie. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot het eerder genoemde initiatief van Capgemini en CGI met Defensie.

Klik hier om het AK magazine te bekijken.

Laatste nieuws