De NIDV werkt actief samen met het ministerie van Defensie en de krijgsmacht aan de ‘adaptieve krijgsmacht’. De ambitie van de krijgsmacht om robuust én wendbaar te zijn in een complexe dynamische wereld vraagt om een bredere blik op strategisch leiderschap. De organisatie moet het vermogen ontwikkelen om aan dat leiderschap collectief invulling te geven. Dat komt niet spontaan tot stand binnen de bestaande bureaucratische kaders en met de huidige opvattingen over wat leiderschap is.

Het vraagt iets van de hele organisatie en het vermogen om te kunnen schakelen tussen hiërarchie en de invulling van leiderschap als gezamenlijk proces speelt daarbij een cruciale rol. Bij Defensie wil men op operationeel niveau gedegen en goed op de taak afgestemde personeel en middelen inzetten, maar ook optimaal inspelen op de nieuwste (technologische) ontwikkelingen die zich in een razend tempo aandienen.

Wat betekent dat Adaptieve Krijgsmacht nou eigenlijk?

  • Flexibele beschikbaarheid van personeel en materieel gaat boven “vast”.
  • Wederkerigheid (verankering in de maatschappij)
  • Vergroting en schaalbaarheid en voortdurende vernieuwing gaan boven “vast en gefixeerd”.
  • Toename gereedheid en (langdurige) inzetbaarheid.
  • Draagt bij aan een effectieve en efficiënte Krijgsmacht.
  • Geen verdringing van zittend personeel.

Wat kan de industrie?

Genoeg! Er zijn al tal van initiatieven geïnitieerd. Denk bijvoorbeeld aan het logistiek ecosysteem waarbij Defensie en industrie gezamenlijk toegang hebben tot een pool aan logistieke capaciteiten (mensen, manieren en middelen) met een omvang waar iedereen gemak van heeft, in termen van paraatheid, prestatie, onderhoud en kosten. Maar ook de samenwerking tussen de Landmacht met Capgemini en CGI, die samen de schouders zetten onder het (leveren van) operationeel vermogen van de Krijgsmacht en de civiele partners. De Landmacht werkt aan het Technology Center Land (TCL) waarbij eveneens Defensie en industrie met elkaar verkennen hoe adaptief samen te werken.

NIDV

De NIDV ondersteunt Defensie en industrie bij het verwezenlijken van een Adaptieve Krijgsmacht. Tijdens door NIDV georganiseerde bijeenkomsten praat Defensie de industrie bij over mogelijkheden en daar waar mogelijk legt de NIDV hierbij de verbinding tussen industrie en Defensie. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot het eerder genoemde initiatief van Capgemini en CGI met Defensie.

Laatste nieuws