Vandaag heeft het NIDV Grondgebonden Platform (NGP) samen met de Koninklijke Landmacht een webinar georganiseerd over het Technology Center Land (TCL). Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen en directeur materieel en diensten brigade-generaal Gerhard Schonewille hebben tijdens dit webinar aan ca. 60 deelnemers van het NGP-platform presentaties gegeven over hun ambities. Aansluitend was er de mogelijkheid om vragen te stellen en werd een dringende oproep gedaan vanuit de Landmacht aan de deelnemers van de webinar om concrete ideeën aan te leveren voor samenwerking.

Luitenant-generaal Martin Wijnen gaf als eerste zijn presentatie over zijn Command Message, met als duidelijke pijlers een Landmacht ‘die levert’, die ‘samenwerkt’ en een Landmacht ‘waarin mensen prettig werken’. Brigade-generaal Gerhard Schonewille gaf daarna inzicht in de stand van zaken van het Technology Center Land (TCL) project.

Het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) is voornemens het TCL neer te gaan zetten en daagt de industrie uit om dit samen met CLAS tot stand te brengen. De NGP-deelnemers zijn verder geïnformeerd over het projectvoorstel TCL, de besluitvorming omtrent de nieuwbouw, het functioneel PVE, de vertaling van plannen door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de projectplanning.

Veel ruimte voor bedrijven

Het Technology Centre Land biedt de Nederlandse industrie een unieke kans om een langdurig partnerschap aan te gaan met Defensie, zoals dat bijvoorbeeld ook is vormgegeven rondom het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) van de Koninklijke Luchtmacht. Centraal staat dat het huidige takenpakket uitgebreid wordt met een beoogde doorontwikkeling van CD&E. Testfaciliteiten en bedrijfsmiddelen worden op dit moment geïnventariseerd, inclusief de mogelijk wijze van financiering.

De komende maanden zullen hier meerdere bijeenkomsten over worden gehouden. NGP-deelnemers worden uitgenodigd actief mee te denken en met concrete voorstellen te komen. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met Stefan Schaafsma van de NIDV.

Laatste nieuws