De Politie en andere publieke veiligheidsorganisaties zoals als het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Politie, het Instituut Fysieke Veiligheid, de Brandweer, de AIVD en de NCTV besteden jaarlijks voor miljarden uit aan private partijen.

Politie

De NIDV zet zich in om Politie, kennisinstellingen en industrie bij elkaar te brengen. De politie is in toenemende mate geïnteresseerd in antwoorden vanuit de Nederlandse defensie- en veiligheidssector op traditionele vraagstukken en voor nieuwe- en technologische criminaliteit. Ook de optimalisatie van de bedrijfsvoering en de rol die technologie kan spelen in de grote personele vervangingsopgave van de komende jaren heeft de interesse van de politie.

Bij de Politie is er de afgelopen jaren flink gereorganiseerd. Dit heeft echter de operationele en investeringscapaciteit nog niet zodanig vergroot dat de Politie met het nieuwe budget aan alle taken kan voldoen. Nieuwe methodes van criminelen en andere negatieve actoren vragen veel innovatie en flexibiliteit van de Politie, en veel oplossingen daarvoor zijn nu al te vinden bij de industrie. De veiligheidsdiensten in Nederland moeten ook de financiële en personele middelen hebben om in nieuwe technieken te investeren en te blijven innoveren. Opsporingsdrones, slimme IT-systemen en andere innovaties zijn reeds beschikbaar, maar dan moet het kabinet wel willen investeren.

Laatste nieuws

Nieuws: 21-09-2021

Prinsjesdag 2021: Veiligheid nog steeds geen prioriteit

De beleidsarme rijksbegroting 2022 die het demissionaire kabinet vandaag heeft gepubliceerd, maakt van veiligheid nog steeds geen prioriteit. “De hoognodige middelen ontbreken om de inzetbaarheid en toekomstbestendigheid van onze publieke veiligheidsdiensten zoals Politie en krijgsmacht te garanderen,” aldus Ron Nulkes, directeur NIDV. “De gehele veiligheidsketen staat al jaren onder druk en krijgt er bovendien snel nieuwe uitdagingen bij. Helaas is niet iedereen hiervan doordrongen. De extra middelen voor 2022 zijn een druppel op een gloeiende plaat.”
Veiligheid|Algemeen

Nieuws: 01-07-2021

MONOcam ingezet tegen afleiding in verkeer

Afleiding in het verkeer is een van de grootste veroorzakers van ongevallen. Om hier iets tegen te doen, zet de politie slimme camera’s in. De eerste van deze zogeheten MONOcams is donderdag 1 juli uitgereikt aan een politie-eenheid.
Veiligheid|Algemeen

Nieuws: 30-06-2021

Cybersecurity: nieuwe handreiking NCSC en cybersecuritybeeld 2021

Digitale veiligheid, Cybersecurity, vereist voortdurende alertheid en het tijdig nemen van beveiligingsmaatregelen. Daarom heeft het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) een handreiking opgesteld om bedrijven en overheid te informeren over maatregelen die elke organisatie zou moeten treffen. Tegelijkertijd is ook het nieuwe Cybersecuritybeeld 2021 gepubliceerd. Het rapport geeft inzicht in de digitale dreiging, de belangen die daardoor kunnen worden aangetast, de weerbaarheid en actuele risico’s.
NIVP|Veiligheid|Algemeen