Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is per 7 maart 2022 het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid: NIPV.

“Het IFV ziet een toename van dynamische, bovenregionale en onvoorspelbare risico’s en complexe maatschappelijke vraagstukken die de vitale veiligheidsbelangen van Nederland raken en daarmee de continuïteit van onze samenleving. Dat vraagt om een verdere professionalisering van onze rol als kennisinstituut en netwerkregisseur waarbij veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners vanuit de domeinen crisisbeheersing en brandweerzorg slimmer en sneller met elkaar verbonden en bediend worden. Onze organisatiestructuur hebben wij hierop aangepast. Op integrale wijze brengt NIPV kwalitatief hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding en ondersteuning samen.”